user avatar
Partij

Raoul
Boucke

Kamerlid

Kieslijstnummer #10

3518 stemmen

Politieke ervaring

2021 t/m Heden
lid Tweede Kamer der Staten-Generaal- D66

2016 t/m 2020
Ambtenaar- Transportbeleid EC

2011 t/m 2015
Ambtenaar- Adviseur emissiehandel bij het Directoraat-generaal Klimaat van de Europese Commissie

2007 t/m 2011
Ambtenaar- Environment and Nature Division



Opleiding


Geen opleidingen bekend


Werkervaring

2020 t/m 2021
Afdelingshoofd Duurzaamheid en Netwerkkwaliteit Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Den Haag

2002 t/m 2007
Policy Advisor ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Den Haag