user avatar
Partij

Paul
Blokhuis

Lid Regering

Politieke ervaring

2017 t/m Heden
Staatssecretaris - Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rutte III

2006 t/m 2017
Wethouder- Gemeente Apeldoorn - Welzijn en Zorg (o.a. WMO, decentralisatie AWBZ) Jeugd (o.a. decentralisatie Jeugdzorg)

2003 t/m 2006
Lid- Provinciale Staten Gelderland

1998 t/m 2006
Beleidsmedewerker- Senior beleidsmedewerker Tweede Kamer fractie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid Verkeer en Waterstaat Binnenlandse Zaken Onderwijs en Wetenschappen

1990 t/m 1998
Beleidsmedewerker- ChristenUnieOpleiding

n.b. t/m 1992
Geschiedenis Rijksuniversiteit Leiden, Leiden
Universitair

n.b. t/m 1982
Middelbare School Gereformeerde Scholengemeenschap Rotterdam, Rotterdam
Gymnasium AWerkervaring

1986 t/m 1991
Leider kerkelijk jeugdwerk


Tweedemonitor