user avatar
Partij

Erik
Ronnes

Niet meer actief

Politieke ervaring

2015 t/m Heden
lid Tweede Kamer der Staten-Generaal- CDA

2013 t/m 2015
Lid- Lid Algemeen Bestuur, Omgevingsdienst Brabant Noord

2012 t/m 2012
Kandidaat- Tweede Kamer verkiezingen 2012 (CDA)

2010 t/m 2014
Lid- Bestuurscommissie Afval - Land van Cuijk en Boekel

2010 t/m 2012
Lid- Lid Reconstructiecommissie Peel & Maas

2010 t/m 2015
Wethouder- Gemeente Boxmeer

2002 t/m 2010
Fractievoorzitter- CDA Gemeente BoxmeerOpleiding

2011 t/m 2012
CDA Wethoudersleergang n.b.,
Cursus

1994 t/m 1995
European Union Custom Law Logex,

1989 t/m 1991
Fysieke Distributie Logistiek Onderwijsschap, Venlo

1980 t/m 1985
Middelbare School Scholengemeenschap Stevensbeek,
MAVOWerkervaring

2016 t/m Heden
Lid Raad van Toezicht Optimus primair onderwijs Stichting voor katholiek, protestants christelijk en interconfessioneel primair onderwijs
Cuijk

2010 t/m 2013
Lid Algemeen Bestuur RMB

1995 t/m 2010
Customs Consultant Xerox

2007 t/m 2010
Manager SFS Accounts Payable & Logistics Cost Control Xerox

2006 t/m 2010
Lid Algemeen Bestuur Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten

2006 t/m 2010
Plaatsvervangend Lid Euregioraad Rijn-Waal

2008 t/m 2010
Voorzitter Auditcommissie Gemeente Boxmeer

2007 t/m 2007
Voorzitter selectiecommissie Rekenkamer Gemeente Boxmeer

2005 t/m 2006
Manager Internal Control Xerox

2005 t/m 2006
Business Process Manager Xerox

2006 t/m 2006
Lid klankbordgroep Europese aanbesteding voor accountantscontroles

2005 t/m 2005
Voorzitter selectiecommissie Rekenkamer Gemeente Boxmeer

2000 t/m 2004
ICT Support Manager Xerox

2003 t/m 2003
Lid vertrouwenscommissie voor invulling burgemeestersvacature

2000 t/m 2002
Lid Commissie Algemene zaken en middelen Gemeente Boxmeer

2000 t/m 2002
Lid Commissie Ruimtelijke zaken Gemeente Boxmeer

1998 t/m 2002
Lid Commissie Inwoners zaken Gemeente Boxmeer

2001 t/m 2001
Lid informele werkgroep conflict Brandweer Vierlingsbeek


Tweedemonitor