PvdA

Drs. Attje Kuiken


OverzichtAttje Kuiken

Kamerlid


Geboortedatum 27 Oktober 1977
Geboorteplaats Groningen (Nederland)
Geslacht Vrouw
Geloofsovertuiging n.b.
Burgerlijke Staat n.b.
Woonplaats Breda

Opleiding


Begindatum Einddatum Richting Niveau Instelling Plaats
20002006 Organisatiewetenschappen Universitair Universiteit van Tilburg Tilburg
19961999 Bestuurskunde/Overheidsmanagement HBO Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Leeuwarden
19901996 Middelbare School VWO Dockinga College Dokkum

Werkervaring


Begindatum Einddatum Bedrijf Functie Locatie
2016 Heden Stichting huisartsenposten West-BrabantLid Raad van Toezicht
2013 Heden koepelorganisatie in o.a. de schoonmaakbrancheLid Klankbordgroep Vebego
2010 Heden programmaraad Publiek DomeinTraining Politiek Bestuurlijke sensitiviteit (1x per jaar)
2007 Heden programmaraad Publiek DomeinLid Adviesorgaan
2006 2006 directoraat-generaal Veiligheid, Ministerie van Binnenlandse Zaken & KoninkrijksrelatiesHoofd Stafbureau, directie Strategie Den Haag
2004 2006 directoraat-generaal Veiligheid, Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelatieseleidsmedewerker Integraal Veiligheidsbeleid, Directie Strategie Den Haag
2002 2004 directoraat-generaal Veiligheid, Ministerie van Binnenlandse Zaken & KoninkrijksrelatiesProjectmedewerker Risicobeleid, directie Rampenbeheersing en Brand Den Haag
2001 2002 Directie Rampenbeheersing en Brand, directoraat-generaal Veiligheid, Ministerie van Binnenlandse Zaken & KoninkrijksrelatiesJunior beleidsmedewerker Den Haag
n.b. Avans Fontys Juridische HogeschoolLid Adviesraad Tilburg

Politieke loopbaan


Begindatum Einddatum Functie Status
Geen politieke loopbaan gevondenTwittercontact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen