Het bericht dat ING betaalgegevens gebruikt voor persoonlijke reclame

Publicatiedatum:
12 Juni 2019
2019Z11931

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Financiën

Download kamerstuk
Officiele link


2019Z11931


Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Financiën over het bericht dat ING betaalgegevens gebruikt voor persoonlijke reclame. (ingezonden 12 juni 2019)

1
Bent u bekend met het bericht dat ING betaalgegevens wil gaan gebruiken voor persoonlijke reclame? 1) Wat is ING precies van plan?

2
In hoeverre is de werkwijze van ING in overeenstemming met privacywetgeving en gedragscodes? Kunt u daarbij, in aanvulling op uw brief van 11 juni 2019 2), een specifiek inhoudelijke analyse bieden ten aanzien van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Europese richtlijn voor betaaldiensten (PSD2)?

3
Wat vindt u van de afweging die ING heeft gemaakt met betrekking tot haar eigenbelang en het klantenbelang?

4
Deelt u de mening dat betaalgegevens in handen van banken zijn vanuit de nutsfunctie van het betalingsverkeer, en dat daarmee deze gegevens niet voor marketingdoeleinden gebruikt zouden moeten worden?

5
Waarom heeft de Autoriteit Persoonsgegevens hierover vragen gesteld en wat houden die vragen in?

6
Vindt u dat banken de betaalgegevens van klanten moeten kunnen gebruiken voor advertentiedoeleinden, ook als de klantgegevens niet bij derden terechtkomen? Deelt u de mening dat dit onwenselijk is, ook als dit op basis van bestaande wetgeving toegestaan is?

7
Wat vindt u ervan dat ING dit gebruik van gegevens als standaardinstelling hanteert (opt-out), in plaats van klanten zelf actief te laten aangeven dat hun gegevens voor marketingdoeleinden mogen worden gebruikt (opt-in)? Deelt u de mening dat privacy standaard zou moeten zijn met betrekking tot betalingsgegevens? Bent u bereid om privacy als standaardinstelling vast te leggen voor betaalgegevens?

8
Acht u deze stap van ING behulpzaam bij het herstel van het vertrouwen in de bankensector?1) https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/06/ing-gebruikt-betaalgegevens-voor-persoonlijke-reclame-a3962816
2) Reactie op verzoek commissie inzake het NOS-artikel ‘ING leest af- en bijschrijvingen om eigen reclame te maken’ (2019Z11756)


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen