De mogelijke executie van een Saudische tiener

Publicatiedatum:
12 Juni 2019
2019Z11919

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Buitenlandse Zaken

Download kamerstuk
Officiele link

Stef Blok VVD
Gericht


2019Z11919


Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de mogelijke executie van een Saudische tiener (ingezonden 12 juni 2019)

1

Kent u het bericht ‘Mogelijk doodstraf voor Saudische tiener die als 10-jarige demonstreerde’? 1)

2

Kunt u bevestigen dat de Saudische tiener Murtaja Qureiris mogelijk geëxecuteerd wordt, omdat hij als 10-jarige deelnam aan een demonstratie? Zo nee, wat zijn dan de feiten?

3

Klopt het dat in Saudi-Arabië vaker verdachten worden geëxecuteerd die minderjarig waren toen ze werden opgepakt? Hoe vaak komt dit voor?

4

Bent u bereid om op korte termijn contact op te nemen met Saudi-Arabië, bij voorkeur met zoveel mogelijk gelijkgestemde andere landen, om te protesteren tegen de doodstraf in het algemeen en tegen de voorgenomen executie van Murtaja Qureiris in het bijzonder? Zo nee, waarom niet?

5

Bent u bereid zich in te zetten om te komen tot gerichte sancties tegen Saudi-Arabië vanwege ernstige mensenrechtenschendingen op structurele basis? Zo nee, waarom niet?

1) Mogelijk doodstraf voor Saudische tiener die als 10-jarige demonstreerde, NOS.nl, 7 juni 2019 ( https://nos.nl/artikel/2288079-mogelijk-doodstraf-voor-saudische-tiener-die-als-10-jarige-demonstreerde.html ).


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen