Het bericht dat de Verenigde Staten korting hebben gekregen op de F-35-toestellen

Publicatiedatum:
12 Juni 2019
2019Z11909

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Defensie

Download kamerstuk
Officiele link


2019Z11909


Vragen van het lid Popken (PVV) aan de staatssecretaris van Defensie over het bericht dat de Verenigde Staten korting hebben gekregen op de F-35-toestellen. (ingezonden 12 juni 2019)

1. Bent u bekend met het bericht dat de Verenigde Staten een fikse korting hebben gekregen op de F-35-toestellen? 1)

2. Deelt u de mening dat Nederland ook recht heeft op korting onder andere vanwege de verleende ontwikkelingsactiviteiten en de vele problemen bij de F-35-toestellen? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u bereid om in overleg te treden, of desnoods juridische middelen in te zetten, om korting te krijgen op de vliegende Titanic? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u bereid om, indien korting verkregen is, het vrijgekomen budget te besteden aan het Defensiepersoneel? Zo nee, waarom niet?

5. Kunt u een overzicht geven van alle kosten die gemaakt zijn ten behoeve van de vliegende Titanic? Zo nee, waarom niet?

6. Kunt u bovenstaande vragen apart beantwoorden? Zo nee, waarom niet?


1) https://www.nu.nl/economie/5930616/pentagon-en-lockheed-martin-akkoord-over-prijs-van-f-35-toestellen.html?redirect=1&redirect=1#coral_talk_wrapper


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen