De berichten ‘Havengebied dreigt een warzone te worden’, ‘Wordt ruimte straks de grote uitdaging voor Amsterdam?’ en ‘Kock wil verzelfstandiging havenbedrijf terugdraaien’

Publicatiedatum:
12 Juni 2019
2019Z11929

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Download kamerstuk
Officiele link


2019Z11929


Vragen van het lid Remco Dijkstra en Koerhuis (beiden VVD) aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de berichten ‘Havengebied dreigt een warzone te worden’, ‘Wordt ruimte straks de grote uitdaging voor Amsterdam?’ en ‘Kock wil verzelfstandiging havenbedrijf terugdraaien.’ (ingezonden 12 juni 2019)

1. Bent u bekend met artikelen uit recente edities van het Nieuwsblad Transport "Havengebied dreigt een warzone te worden", "Amsterdam: woningbouw schuurt met havenbelang", "Wordt ruimte straks de grote uitdaging voor Amsterdam?" en "Kock wil verzelfstandiging havenbedrijf terugdraaien."[1]

2. Deelt u de mening van de organisatie voor ondernemend Amsterdam (ondernemersvereniging ORAM), dat de haven van Amsterdam geen stadshaven is, maar een nationaal en internationaal knooppunt met talrijke multinationals en dat het hier gaat om het vestigingsklimaat van Nederland?

3. Hoeveel banen zijn er gemoeid met werkgelegenheid in en rondom de Amsterdamse haven, zowel direct, als indirect en welke economische waarde vertegenwoordigt de haven en de omgeving?

4. Is het een gezonde situatie dat het Amsterdamse havenbedrijf voor 100% in handen van de hoofdstad is? Hoe wordt het nationaal belang gewaarborgd?

5. Begrijpt u de zorgen van ondernemers die vinden dat het huidige gemeentebestuur wel erg haar stempel drukt op de haven?

6. Herkent u de twijfel van buitenlandse aandeelhouders, die zich inmiddels zijn gaan afvragen in hoeverre nieuwe investeringen in hun bedrijf in Amsterdam nog rendabel of zeker is?

7. Wat is de invloed van het Rijk op de woningbouwplannen en het investeringsklimaat in Amsterdam? Als het Rijk fors investeert in alle soorten infra (weg, water en spoor) in en rondom de stad en tegelijkertijd het gemeentebestuur haar eigen agenda voert, is het dan wel verstandig om Amsterdam nog langer financieel daarmee te helpen, zeker als dit conflicteert met het Rijksbelang? Is een pas op de plaats te overwegen, zolang er discussies lopen en er tegengestelde belangen zijn?


[1] Nieuwsblad transport, 22 mei 2019, “Havengebied dreigt een warzone te worden” ( https://www.nieuwsbladtransport.nl/wp-content/uploads/2019/05/58642187.pdf )

Nieuwsblad transport, 16 mei 2019m, “Amsterdam: ‘Woningbouw schuurt met haven belang’" ( https://www.nieuwsbladtransport.nl/havens/2019/05/16/amsterdam-havenbelang-ondergeschikt-aan-woningbouw/?gdpr=accept )


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen