Het bericht 'KPN legt initiatief voor glasvezel in Beemster lam'

Publicatiedatum:
12 Juni 2019
2019Z11915

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Economische Zaken en Klimaat

Download kamerstuk
Officiele link

Erik Ronnes CDA
Indiener


2019Z11915


Vragen van de leden Van den Berg en Ronnes (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht 'KPN legt initiatief voor glasvezel in Beemster lam' (ingezonden 12 juni 2019)

Vraag 1:

Bent u bekend met het bericht 'KPN legt initiatief voor glasvezel in Beemster lam'? 1)

Vraag 2:

Wat is uw reactie op dit bericht?

Vraag 3:

Deelt u de mening dat een initiatief als Breedband Beemster, waarbij bewoners in hun vrije tijd de handen ineenslaan om op alle adressen in hun gemeente glasvezel te realiseren, lof en waar mogelijk ondersteuning verdient?

Vraag 4:

Klopt het dat KPN zich bij de gemeente Beemster heeft gemeld om de kernen van Middenbeemster en Zuidoostbeemster te gaan verglazen?

Vraag 5:

Wat is de status van deze plannen?

Vraag 6:

Hoe beoordeelt u de toetreding van KPN tot de glasvezelmarkt in Beemster en de gevolgen die dit heeft voor het project Breedband Beemster, zoals verstoring van de businesscase, het terugtrekken van een provider en onzekerheid onder initiatiefnemers en deelnemers?

Vraag 0:

Misbruikt KPN op deze wijze, volgens u, haar positie om maatschappelijke initiatieven te verstoren?

Vraag 8:

Is naar uw mening de glasvezelmarkt, in het bijzonder die in het buitengebied, gebaat bij meer concurrentie of juist bij meer samenwerking, in algemene zin en in het geval van Beemster?

Vraag 9:

Hoe kan dit in uw ogen het beste worden bewerkstelligd?

Vraag 10:

Wat adviseert u Breedband Beemster en KPN om uit de impasse te komen en alsnog heel Beemster te verglazen?

Vraag 11:

Bent u eventueel bereid KPN te benaderen voor het sluiten van een ‘herenakkoord’ met als strekking dat zij maatschappelijke initiatieven als die in Beemster niet zal verstoren?

Vraag 12:

Wat is de stand van zaken met betrekking tot het verkennende onderzoek van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) naar de concurrentie op de glasvezelmarkt?

Vraag 13:

Zijn u meer voorbeelden bekend van lokale of regionale glasvezelinitiatieven die om vergelijkbare redenen als in Beemster niet van de grond kunnen komen?

1) Het Financieele Dagblad, 31 mei 2019, https://fd.nl/achtergrond/1302045/kpn-dwarsboomt-initiatief-voor-glasvezel-in-de-beemster .


Relevant


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 364
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen