Het bericht dat de export van Gronings gas verder stijgt


Informatie


Indiener(s): Henk Nijboer Sandra Beckerman
Gericht: Eric Wiebes
commissie: Economische Zaken
Download link: Klik hier voor het document


2017Z16750 Vragen van de leden Beckerman (SP) en Nijboer (PvdA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat de export van Gronings gas verder stijgt (ingezonden 30 november 2017)


1
Kent u het bericht dat de export van Gronings gas naar onze buurlanden verder stijgt? 1) Deelt u de mening dat de stijging van export van Gronings gas een zeer ongewenste ontwikkeling is? Kunt u dit toelichten?
2
In hoeverre maakt Nederland zich middels deze export van gas afhankelijk van een continue winning van aardgas in Groningen?
3
Hoe verhoudt deze stijging zich tot de wens van de Tweede Kamer om de gasexportcontracten versneld af te bouwen? 2)
4
Kunt u aangeven welke nieuwe contracten na aanname van motie-Jan Vos c.s. (Kamerstuk 33529, nr. 238) over de versnelde afbouw van de gasexportcontracten zijn aangegaan?
5
Kunt u aangeven wat de prognose is van de gasexport de komende jaren? Welke afspraken zijn hierover gemaakt met de ons omringende landen, waaronder Belgiƫ, Duitsland en Frankrijk?
6
Bent u bereid volledige openbaarheid te geven over de bestaande gasexportcontracten en deze naar de Tweede Kamer te sturen?
1) https://www.platts.com/latest-news/natural-gas/london/dutch-gas-exports-to-belgiumgermany-near-winter-21669193
2) Kamerstuk 33529, nr. 238.

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen