Het opvoeren van elektrische fietsen

Publicatiedatum:
2 Mei 2019
2019Z08978

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Infrastructuur en Waterstaat

Download kamerstuk
Officiele link


2019Z08978

Vragen van het lid Von Martels (CDA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het opvoeren van elektrische fietsen. (ingezonden 2 mei 2019)

 

  1. Kent u het bericht ‘Opvoeren elektrische fietsen zorgt voor ophef in Duitsland en België’? 1)
  2. Kunt u de uitspraak van Bovag bevestigen dat het vast staat dat het probleem ook voorkomt in Nederland?
  3. Deelt u de mening dat het opvoeren van elektrische fietsen tot levensgevaarlijke situaties in het verkeer kan leiden?
  4. Kunt u aangeven hoe groot het probleem is in Nederland? Indien dit nog niet bekend is, bent u bereid hier onderzoek naar te doen?
  5. Wat zijn de oorzaken dat elektrische fietsen worden opgevoerd? Indien dit nog niet bekend is, bent u bereid hier onderzoek naar te doen?
  6. Klopt het bericht dat minimaal een tiental bedrijven in Nederland op internet en social media opvoersetjes aanbieden of die bereid zijn om een opvoerchip te monteren? Zo ja, op welke wijze wordt hier tegen opgetreden?
  7. Op welke wijze wordt op dit moment via handhaving voorkomen dat elektrische fietsen worden opgevoerd? Wordt er op dit moment voldoende gehandhaafd?
  8. Zijn er extra maatregelen nodig om het opvoeren van elektrische fietsen te voorkomen?
  9. Hoe werkt de chip die zorgt dat in de besturing van de motor ieder tweede snelheidsimpuls wordt wegdrukt, waardoor de fiets niet op 25 km per uur wordt begrensd, maar op 50 km per uur? 
  10. Hoe kijkt u tegen de oplossing van de Belgische verkeersminister De Crem aan om chips van de fietsen bij controles elektronisch uit te lezen met een laptop?

1) Fietsersberaad, 30 april 2019, Opvoreen elektrische fiets zorgt voor ophef in Duitsland en Belgie (https://www.fietsberaad.nl/Kennisbank/Opvoeren-elektrische-fiets-zorgt-voor-ophef-in-Dui)


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen