Het bericht ‘Ontslag topambtenaar achtervolgt Dijkgraaf Klip’

Publicatiedatum:
5 februari 2019
2019Z02031

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Infrastructuur en Waterstaat

Download kamerstuk
Officiele link


2019Z02031

Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Ontslag topambtenaar achtervolgt Dijkgraaf Klip’(ingezonden 5 februari 2019)

1

Kent u het bericht ‘Ontslag topambtenaar achtervolgt Dijkgraaf Klip’? 1)

2

Hoe beoordeelt u het feit dat het algemeen bestuur in september 2016 op de hoogte werd gesteld van het feit dat er in augustus 2016 een hoorzitting is geweest waar het algemeen bestuur formeel partij in is?

3

Hoe beoordeelt u de omgang met het opleggen van de geheimhouding op de betreffende stukken en wijze van ter inzage legging? Zijn alle wettelijke bepalingen goed gevolgd? Zo ja, kunt u dit nader toelichten? Zo nee, wat is er in formele zin niet goed gegaan?

4

Denkt u dat het monistische karakter van het waterschapsbestuur een rol kan spelen in de onduidelijke rolverdeling tussen het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur bij gevoelige kwesties zoals aan de orde in onderhavige casus? Zo nee, waarom niet?

1) https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/ontslag-topambtenaar-achtervolgt-dijkgraaf-klip.9607196.lynkx?tid=TIDP142938XF8178E2E09C04F7FA1D977ECB4ACE8B0YI5&utm_campaign=BB_NB_Dagelijks&utm_medium=Email&utm_source=SMG&utm_content=01-02-2019


Relevant


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 364
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen