De hybride warmtepomp als alternatief voor gasgebruik in woningen

Publicatiedatum:
16 November 2017
2017Z15531

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Economische Zaken

Download kamerstuk
Officiele link

Eric Wiebes VVD
Gericht


2017Z15531 Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over de hybride warmtepomp als alternatief voor gasgebruik in woningen (ingezonden 16 november 2017).


Vraag 1
Wat is uw reactie op de resultaten van het onlangs gepubliceerde onderzoeksrapport van Stichting Samen Energie Neutraal, waaruit blijkt dat huizen middels onder meer hybride warmtepompen relatief goedkoop energieneutraal gemaakt kunnen worden?1
Vraag 2
Bent u bereid een appreciatie van dit onderzoek, inclusief de drie stappen van de zogenoemde «Quick-fit-oplossing», naar de Kamer te sturen?
Vraag 3
Deelt u de opvatting dat de «Quick-fit-oplossing» een belangrijke bijdrage kan leveren aan uw ambitie voor het energieneutraal maken van woningen, in het licht van de taakstelling dat tot 2050 jaarlijks meer dan 200.000 woningen moeten worden aangepakt? Zo ja, hoe gaat u deze methode bevorderen en toepassen? Zo nee, waarom niet?
Vraag 4
Bent u bereid financiële middelen vrij te maken voor het instellen van de door de Stichting Samen Energie Neutraal voorgestelde «Stuurgroep Quick-Fit Oplossing»? Hoe stelt u zich voor dat er een stimulans kan worden gegeven aan de ontwikkeling van deze techniek?
Vraag 5
Hoe beoordeelt u, in het licht van de «Quick-fit-oplossing» het voorstel van de chief executive officer van Enexisom om op korte termijn de CV-ketel te verbieden?2
1 Onderzoeksrapport: Woningen in Nederland versneld energieneutraal, 8 november 2017 https:// www.samenenergieneutraal.nl/wp-content/uploads/2017/11/rapport-Quick-fit-final.pdf
2 Financieele Dagblad, «Emexis-topman bepleit verbod op cv-ketel om verkoop warmtepomp te stimuleren», 14 november 2017 https://fd.nl/economie-politiek/1226682/enexis-topman-peter-vermaat-verbied-cv-ketels

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen