Antwoord op vragen van lid Laçin over het bericht ‘Asbestvezels ontdekt op metrostation Stadhuis; voorlopig geen metro’s’

Publicatiedatum:
12 December 2018
2018D59500

Het betreft hier een Reactie op kamervraag,
behorend tot de commissie Infrastructuur en Waterstaat

Download kamerstuk
Officiele Link

Cem Laçin SP
Gericht


Geachte voorzitter,

Hierbij vindt u de antwoorden op vragen van lid Laçin (SP) over het bericht ‘Asbestvezels ontdekt op metrostation Stadhuis; voorlopig geen metro’s’ (ingezonden 25 oktober 2018).

Vraag 1

Kent u het bericht ‘Asbestvezels ontdekt op metrostation Stadhuis; voorlopig

geen metro’s’ [1]

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Kunt u aangeven hoe veel en hoe lang reizigers en werknemers van de Rotterdamse vervoersmaatschappij RET blootgesteld zijn aan asbest? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2

In antwoorden[2] op vragen van de gemeenteraad laat de gemeente Rotterdam weten dat uit onderzoek is gebleken dat reizigers en medewerkers die metrostation Stadhuis zijn gepasseerd of hebben betreden, geen gezondheidsrisico hebben gelopen. Het is onbekend hoe veel en hoe lang

reizigers en werknemers zijn blootgesteld aan asbest.

Vraag 3

Hoe valt te verklaren dat na onderzoek in 2009, waarbij geen asbest werd aangetroffen, nu wel asbestdeeltjes zijn aangetroffen? Kunt u aangeven of

er in de tussentijd asbesthoudend materiaal is aangebracht, terwijl asbest

al sinds 1993 verboden is? Zo nee, bent u bereid hier onderzoek naar te doen?[3]

Antwoord 3

Bij sloop, verbouwen of renovatie is het verplicht om een asbestinventarisatie te laten uitvoeren. De RET geeft aan dat uit een eerdere inventarisatie is gebleken dat er asbesthoudend materiaal was verwerkt in het station. RET laat verder weten dat er na het verbod op asbest in 1993 geen asbesthoudend materiaal meer is toegepast.

Vraag 4

Hoe kan het dat de RET in eerste instantie aangeeft minimaal 48 uur nodig te hebben om onderzoek te doen naar de asbestdeeltjes en nog geen 24 uur na de melding concludeert dat reizigers en werknemers van de RET geen gevaar hebben gelopen om met asbest in contact te komen in het metrostation? [4]

Antwoord 4

RET heeft aan de onderzoekers gevraagd om het spoedig af te handelen. Er is een extra inspanning geleverd om zo spoedig mogelijk eventuele onrust weg te nemen bij reizigers en werknemers.

Vraag 5

Kunt u aangeven welke instantie in opdracht van de RET het onderzoek naar asbest op metrostation Stadhuis heeft uitgevoerd en welke stappen zijn ondernomen om het onderzoek betrouwbaar en volledig te verrichten?

Antwoord 5

Voor het saneren van asbest moeten daarvoor gecertificeerde bedrijven ingeschakeld worden. Bevoegd gezag en de inspectie SZW zien hier op toe.

Vraag 6

Bent u bereid om de RET aan te sporen onderzoek te doen naar asbest op alle metrostations in en rond Rotterdam, nu de RET zelf aangeeft compleet verrast te zijn door de aanwezigheid van asbest op metrostation Stadhuis?

Antwoord 6

Het opdracht geven voor een dergelijk onderzoek is de verantwoordelijkheid van bevoegd gezag dan wel de RET. De RET heeft laten weten inmiddels een dergelijk onderzoek te zijn gestart.

Vraag 7

Welke mogelijkheden en faciliteiten krijgen reizigers en werknemers van de RET aangeboden die zich inmiddels bij de RET hebben gemeld en hebben aangegeven aanwezig te zijn geweest op metrostation Stadhuis?


Antwoord 7

RET geeft aan dat reizigers die zich hebben gemeld geïnformeerd zijn over mogelijke risico’s. Ook heeft RET medewerkers geïnformeerd conform het vigerende asbestprotocol.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

S. van Veldhoven - Van der Meer[1] Rijnmond.nl, 23 oktober 2018, 'Asbestvezels ontdekt op metrostation Stadhuis; voorlopig geen metro's' ( https://www.rijnmond.nl/nieuws/174259/Asbestvezels-ontdekt-op-metrostation-Stadhuis-voorlopig-geen-metro-s )

[2] Https://rotterdam.notubiz.nl/document/7118336/1/s18bb009987_6_35799_tds

[3] Rijnmond.nl, 24 oktober 2018, 'RET compleet verrast door vondst asbest in metrostation Stadhuis, veel onderzoek nodig' ( https://www.rijnmond.nl/nieuws/174277/RET-compleet-verrast-door-vondst-asbest-in-metrostation-Stadhuis-veel-onderzoek-nodig )

[4] Rijnmond.nl, 24 oktober 2018, 'RET: passagiers liepen geen gevaar met asbest in metrostation' ( https://www.rijnmond.nl/nieuws/174282/RET-passagiers-liepen-geen-gevaar-met-asbest-in-metrostation )


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen