De mogelijkheid tot ‘politiek verlof’ voor militairen

Publicatiedatum:
11 December 2018
2018Z23421

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Defensie

Download kamerstuk
Officiele link


2018Z23421

Vragen van de leden Bosman en Van Gent (beiden VVD) aan de ministers van Defensie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de mogelijkheid tot ‘politiek verlof’ voor militairen (ingezonden 11 december 2018)

1

Hebt u kennisgenomen van het initiatief van diverse Roosendaalse gemeenteraadsleden om de mogelijkheid tot politiek verlof voor militairen mogelijk te maken? 1)

2

Klopt het dat het voor militairen die op uitzending gaan op dit moment niet mogelijk is om tijdelijk hun (gemeenteraads)zetel af te staan? Kunt u toelichten welk onderdeel van de Kieswet deze mogelijkheid verhindert?

3

Bent u bereid te onderzoeken of en hoe dit ‘politieke verlof’ voor militairen alsnog mogelijk gemaakt kan worden, bijvoorbeeld door deze mogelijkheid op te nemen in de wet?

1) https://www.ad.nl/roosendaal/roosendaals-plan-voor-politiek-verlof-voor-militairen-krijgt-steun-uit-de-regio~ac51569e/


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen