Het bericht dat de Raad van State zich heeft laten misleiden door het ministerie van I&W

Publicatiedatum:
21 November 2018
2018Z21677

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Infrastructuur en Waterstaat

Download kamerstuk
Officiele link


2018Z21677

Vragen van de leden Van Raan (PvdD) en Kröger (GroenLinks) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat de Raad van State zich heeft laten misleiden door het ministerie van I&W. (ingezonden 21 november 2018)

1

Kent u de berichten ‘Hoogleraren: onjuist oordeel Raad van State over geluidsnormen Schiphol’ en ‘Gerechtelijke dwaling over geluidsnormen Schiphol’? 1) 2)

2

Zijn er documenten die tegenspreken dat “door het oprekken van de huizennorm veel meer kan worden gevlogen rond Schiphol”? Zo ja, waar blijkt dat uit?

3

Zijn er documenten die de uitspraak van de heer Van Egmond tegenspreken dat de Raad van State is uitgegaan van teksten die in de loop der jaren door het ministerie zijn verspreid? Zo ja, kunt u dat uitgebreid onderbouwen?

4

Deelt u het inzicht van emeritus hoogleraren Van Egmond en Ale dat het aantal van 10.000 huizen een harde, definitieve norm was en niet de uitkomst van een rekensom? Zo nee, uit welke documenten en passages blijkt dat?

5

Zijn er documenten die de uitspraak van de heer Van Egmond tegenspreken dat die rekensom niet traceerbaar en niet navolgbaar is en dat deze niet eens bestaat? Zo ja, kunt u die rekensom en eventuele ondersteunende documenten hier noemen?

6

Hoe is de motie-Van ’t Riet c.s. (Kamerstuk 23552, nr. 28) van 12 juni 1995 uitgevoerd?

7

Zijn er documenten die de uitspraak van de heer Van Gijzel tegenspreken dat de Raad van State zich de vraag niet heeft gesteld of de standaardnorm van 10.000 huizen wel wettelijk verankerd was? Zo ja, kunt u die betreffende documenten en passages hier noemen?

8

Zijn er documenten die de uitspraak van de heer Ale tegenspreken dat je het in juridische termen een dwaling zou kunnen noemen, omdat het een uitspraak is die is gedaan op grond van onjuist inzicht in hoe het probleem in elkaar zat? Zo ja, kunt u die betreffende documenten en passages hier noemen?

9

Klopt het dat uit Kamerstukken, inclusief de Planologische Kernbeslissing (PKB) van Schiphol, blijkt dat de norm van 10.000 woningen vastlag en niet zonder meer gewijzigd kon worden? Zo nee, uit welke documenten en passages blijkt dat?

10

Klopt het dat het toenmalige kabinet in het stuk liet opnemen dat voor wijziging van de norm een nieuwe, zware PKB-procedure doorlopen moest worden, met instemming van beide Kamers? Zo nee, uit welke documenten en passages blijkt dat?

11

Klopt het dat die PKB-procedure nooit heeft plaatsgevonden? Zo nee, uit welke documenten en passages blijkt dat?

12

Klopt het dat een wetswijziging er, ondanks het wettelijk vastleggen van de norm van 10.000 huizen in 2002, nooit is geweest? Zo nee, uit welke documenten en passages blijkt dat?

13

Deelt u de conclusie van de heer Van Gijzel dat het oprekken van de norm buiten de wet staat en daarmee illegaal is? Zo nee, waarom niet?

14

Deelt u de conclusie van de heer Van Gijzel dat de norm van 10.000 huizen nog steeds van kracht is als standaardnorm van Schiphol? Zo nee, waarop baseert u dat precies?

15

Kunt u, met betrekking tot de uitspraken in dit artikel, reflecteren op de ontwikkelingen op de woningmarkt? Zijn er in het verleden woningen gebouwd die mogelijk niet gebouwd hadden mogen worden?

16

Is deze truc vaker toegepast? Kunt u uitsluiten dat deze truc in de toekomst weer zal worden toegepast? Zo ja, waaruit blijkt dit en hoe is dit bestuurlijk of juridisch vastgelegd?

1) NU.nl, 8 november 2018 ( https://www.nu.nl/binnenland/5561135/hoogleraren-onjuist-oordeel-raad-van-state-geluidsnormen-schiphol.html )

2) Website EenVandaag, 8 november 2018 ( https://eenvandaag.avrotros.nl/item/gerechtelijke-dwaling-over-geluidsnormen-schiphol/ )


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen