Antwoord op vragen van het lid Popken over het bericht dat cyberoorlog zich ook op zee afspeelt


Gekoppelde kamervragen

Het bericht dat cyberoorlog zich ook op zee afspeelt (17 Oktober 2018)
Publicatiedatum:
8 November 2018
2018D53400

Het betreft hier een Reactie op kamervraag,
behorend tot de commissie Defensie

Download kamerstuk
Officiele Link


Hierbij ontvangt u de antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Popken (PVV) over het bericht dat cyberoorlog zich ook op zee afspeelt (ingezonden 17 oktober 2018 met kenmerk 2018Z18612).

DE MINISTER VAN DEFENSIE

Drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten


Antwoord op vragen van het lid Popken (PVV) aan de minister van Defensie over het bericht dat cyberoorlog zich ook op zee afspeelt (ingezonden 17 oktober 2018 met kenmerk 2018Z18612).

1

Bent u bekend met het bericht dat cyberoorlog zich ook op zee afspeelt? 1)

Ja

2

Kunt u bevestigen dat de NAVO heeft aangeven dat “recent een toename is van "inmenging" in het GPS-signaal en andere onderdelen in het elektromagnetische spectrum?” Zo nee, waarom niet?

3

Kunt u aangeven of de Nederlandse marine te maken heeft gehad met “jamming” of “spoofing”? Zo nee, is het bekend dat andere NAVO-bond genoten hier last van hebben gehad? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u deze gevallen met de Kamer delen?

Elektronische oorlogsvoering, waarbij signalen in het elektromagnetisch spectrum worden gebruikt om informatie te verkrijgen over wapensystemen en om signalen van tegenstanders te verstoren, wordt al sinds lange tijd toegepast. Door technologische ontwikkelingen nemen de mogelijkheden toe. De Nederlandse marine heeft te maken met ‘jamming’ en ‘spoofing’ van telecommunicatie en met GPS-verstoring. Hierover wordt gerapporteerd aan de MIVD of de NAVO. Over de precieze aard van deze activiteiten kan ik, net als de NAVO, geen gedetailleerde mededelingen doen, omwille van de vertrouwelijkheid en het inzicht dat dat zou geven in de capaciteiten van de krijgsmacht.

4

Kunt u aangeven wat de staat is van de cyberbeveiliging van de marine en de marineschepen? Zo nee, waarom niet?

De gehele defensieorganisatie moet zijn voorbereid op cyberdreigingen en zich hiertegen kunnen beschermen. Dit behelst onder andere het monitoren en het analyseren van dataverkeer, het onderkennen van digitale aanvallen en de reactie hierop. Defensie moet daartoe bekend zijn met de mogelijke dreigingen in het digitale domein en de kwetsbaarheden van haar eigen netwerken en systemen. Vanuit veiligheidsoverwegingen kan ik hierop niet specifieker ingaan.

5

Deelt u de mening dat alleen de NAVO, en niet de Europese Unie, ook op zee zorgt voor vrede en veiligheid? Zo nee, waarom niet?

De EU heeft een belangrijke rol in het bewaren en bevorderen van vrede en veiligheid op het Europese continent. Dit geldt evenzeer op zee. Zo is de EU actief op de Middellandse Zee in het terugdringen van mensensmokkel en de uitvoering van het wapenembargo richting Libië. Ook draagt de Europese Unie bij aan het waarborgen van vrije wereldhandel middels de anti-piraterijmissie voor de kust van Somalië

1) https://marineschepen.nl/nieuws/Cyberoorlog-op-zee-161018.html


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen