Het bericht ‘Honderden militairen slapen in hotels omdat barakken Huis ter Heide te slecht zijn’

Publicatiedatum:
8 November 2018
2018Z20453

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Defensie

Download kamerstuk
Officiele link


2018Z20453

Vragen van het lid Belhaj (D66) aan de staatssecretaris van Defensie over het bericht ‘Honderden militairen slapen in hotels omdat barakken Huis ter Heide te slecht zijn’. (ingezonden 8 november 2018)

1

Kent u het bericht ‘Honderden militairen slapen in hotels omdat barakken Huis ter Heide te slecht zijn’ ?1)

2

Klopt het dat militairen met als thuisbasis Huis ter Heide niet meer op hun thuisbasis kunnen overnachten, omdat barakken gesloten zijn? Om welke barakken gaat dit en zijn meer van dergelijke gevallen bekend?

3

Klopt het dat brandveiligheid, ongedierte en hygiëne redenen waren om de gebouwen te sluiten? Zo nee, wat dan wel? Zo ja, komt dit vaker voor en hoe duidt u het dat militairen hebben geslapen in onveilige en onhygiënische gebouwen?

4

Klopt het dat sommige gebouwen op kamp Walaardt Sacré zo vervallen zijn dat ze vervangen moeten worden door nieuwbouw? Zo ja, hoeveel gaat de nieuwbouw kosten? Zo nee, wat zijn de kosten van de renovatie van deze gebouwen?

5

Klopt het dat er hotels zijn geboekt om de militairen onder te brengen? Zo ja, hoeveel heeft dit gekost en uit welke middelen wordt dit gefinancierd?

6

Wat zijn de totale kosten in de afgelopen 5 jaar, verdeeld per jaar, voor het onderbrengen van militairen in hotels, omdat barakken ongeschikt bleken te zijn?

1) AD, 26 oktober 2018


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen