Het bericht dat er Nederland Shell aan gaswinst helpt in straatarm Mozambique

Publicatiedatum:
6 November 2018
2018Z20125

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Download kamerstuk
Officiele link

Sigrid Kaag D66
Gericht


2018Z20125

Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht dat er Nederland Shell aan gaswinst helpt in straatarm Mozambique (ingezonden 6 november 2018)

1

Kent u het bericht dat Nederland Shell aan gaswinst helpt in staatarm Mozambique? 1) Wat is uw reactie daarop?

2

Kunt u uiteenzetten welke ontwikkelingshulp Nederland Mozambique geeft en om welke bedragen het gaat?

3

Kunt u uiteenzetten welke hulp Nederland geeft aan Nederlandse bedrijven die in Mozambique willen investeren, en om welke bedragen het gaat?

4

Hoe verhoudt de steun van Nederland aan Shell in Mozambique zich tot de klimaatdoelen van de regering ‘de toegang tot duurzame energie in ontwikkelingslanden vergroten’, aangezien gas niet duurzaam is?

5

Klopt het dat de internationale gasindustrie vijftig miljard dollar aan investeringen in Mozambique heeft gepland om het gas op te pompen, terwijl het bruto binnenlands product van Mozambique in 2016 slechts 12 miljard dollar was? Deelt u de mening dat deze verhouding ontzettend scheef is en de buitenproportionele macht van de gasindustrie aantoont?

6

Wat is uw reactie op het verhaal van de inwoner van het dorp Quitunde die stelt dat de medewerkers van Shell langskomen maar nauwelijks de dialoog aan gaan? Deelt u de mening dat dit voorbeeld erop lijkt dat de medewerkers slechts een checklist afwerken maar niet daadwerkelijk in gesprek gaan met de inwoners van de gebieden waar zij willen investeren? Begrijpt u de wens van transparantie van inwoners van Mozambique?

7

Waarom acht u een dermate nauwe samenwerking met Shell in Mozambique gerechtvaardigd als niet gegarandeerd kan worden dat Shell geen landrechten schendt en niet gegarandeerd kan worden dat de opbrengsten ook ten goede komen van Mozambique, terwijl bekend is dat dit vaak niet het geval is en andere gas- en oliebedrijven wel landrechten schenden in Mozambique? 2)


8

Klopt het dat lokale ontvangers van Nederlands ontwikkelingsgeld gevraagd wordt een goed woordje te doen voor de Nederlandse gassector bij de Mozambikaanse publieke gassector? Zo ja, op welke manier wordt dit gevraagd en deelt u de mening dat dit een volstrekt ongelijke machtsverhouding is, waardoor de lokale ontvangers moeilijk zullen kunnen weigeren?

9

Komen Shell en haar toeleveranciers in principe aanmerking voor een exportkredietverzekering?

10

Waarom is besloten de informatie over welke steun Nederlandse bedrijven precies krijgen in ontwikkelingslanden en in de vorm van exportkredietverzekeringen niet vrij te geven? Deelt u de mening dat als dergelijke zaken met publiek geld worden betaald het volk het recht heeft op transparantie en te weten wat er precies met dat geld is gebeurd?

11

Waarom is de diplomatieke lobby voor een bilateraal belastingverdrag met Mozambique voortgezet, nadat de grote fraudezaak aan het licht was gekomen? Klopt het dat het Nederlandse bedrijfsleven meerdere malen zijn belangen hierbij hebben aangekaart? Op welke manier zal een belastingverdrag Mozambique ook bevoordelen en hoe verhoudt zich dit tot de reputatie die de Nederlandse belastingverdragen hebben met betrekking tot het faciliteren van internationale belastingfraude?

12

Bent u bereid deze vragen voor de begrotingsbehandeling Buitenlande Handel en Ontwikkelingssamenwerking (in de week van 27-28-29 november 2018) te beantwoorden?

1) Nederland helpt Shell aan gaswinst in straatarm Mozambique, Down to earth magazine, 27-10-2018 https://downtoearthmagazine.nl/nederland-gaskoorts-ontwikkelingsdoelen-mozambique/

2) Gasvloek in Mozambique, Down to earth magazine, 17-04-2018 https://downtoearthmagazine.nl/gasvloek-mozambique/


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen