De recent gepubliceerde factsheet Luchthavenbesluit Lelystad Airport

Publicatiedatum:
30 Oktober 2018
2018Z19403

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Infrastructuur en Waterstaat

Download kamerstuk
Officiele link


2018Z19403

Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de recent gepubliceerde factsheet Luchthavenbesluit Lelystad Airport (ingezonden 30 oktober 2018)

1

Op welke manier zal Lelystad Airport Schiphol ontlasten, zoals in de factsheet Luchthavenbesluit Lelystad AirPort wordt vermeld? 1)

2

Wordt bedoeld dat ook omwonenden rond Schiphol worden ontlast? Zo ja, op welke manier zullen zij van een last ontdaan worden door de opening van Lelystad Airport?

3

Is het waar dat er geen krimp op Schiphol zal plaatsvinden door de verplaatsing van vluchten naar Lelystad Airport?

4

Is het waar dat er ook geen vermindering van de huidige overlast zal zijn door de opening van Lelystad Airport? Zo ja, waarom wordt er dan gerefereerd aan het ontlasten? Zo nee, waarop baseert u dit?

5

Is het waar dat het de bedoeling is dat de capaciteit die vrij komt op Schiphol door de verplaatsing van vluchten naar Lelystad Airport weer gevuld wordt met nieuwe vluchten? Is het waar dat dit vooral intercontinentale vluchten zijn en dus grotere zwaardere toestellen die meer herrie maken? Zo ja, waarom wordt er dan gerefereerd aan het ontlasten van Schiphol?

6

Als er geen sprake is van het ontlasten van de omwonenden van Schiphol doordat de overlast niet vermindert, in hoeverre is de factsheet dan een eerlijke voorstelling van zaken?

7

Bent bereidt de factsheet aan te passen en duidelijk te maken dat de omwonenden van Schiphol niet gaan profiteren van de opening van Lelystad Airport?

1) Factsheet Luchthavenbesluit Lelystad Airport, 24 oktober 2018 ( https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2018/10/24/factsheet-luchthavenbesluit-lelystad-airport )


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen