Begeleiding van pleegouders

Publicatiedatum:
18 Oktober 2018
2018Z18756

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Download kamerstuk
Officiele link


2018Z18756

Vragen van het lid Westerveld (GroenLinks) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over begeleiding van pleegouders .(ingezonden 18 oktober 2018)

1

Kent u het bericht “Inspecties uiten kritiek op begeleiders van pleegouders baby Hannah”? 1)

2

Hoe kan het dat uit de rapportages blijkt dat er gedurende de opvangperiode en daarna veel fout is gegaan, maar er niet is ingegrepen?

3

Zijn er volgens u meer tekortkomingen geweest door de betreffende jeugdzorginstanties?

4

Bent u bekend met het zwartboek over Jeugdbescherming Brabant?2) Wat vindt u van de reactie van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dat de klachten niet afwijken? Betekent dit dat de genoemde problemen zich ook binnen andere gecertificeerde instellingen voordoen?

5

Wat is uw mening over de reacties van betrokken instellingen die aangaven zich niet te herkennen in de uitingen in het zwartboek? Klopt het dat zij op dat moment al op de hoogte waren van het oordeel van de interne onderzoekscommissie en de Inspecties, waarin deze zorgen van pleegouders zijn bevestigd?

6

Waar kunnen pleegouders terecht als er fouten worden gemaakt in de begeleiding? Wat gebeurt er met een dergelijke klacht?

7
Zijn er bij u meer signalen bekend over pleegouders die onvoldoende worden begeleid? Is dit een incident?

8

Bent u bereid gedegen onderzoek te doen naar de begeleiding en de positie van pleegouders?

9

Gaat u extra actie nemen om dit in de toekomst te voorkomen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u doen?1) https://www.nu.nl/binnenland/5516279/inspecties-uiten-kritiek-begeleiders-van-pleegouders-baby-hannah.html


2) https://herkenouderverstoting.com/2-algemeen/209-zwartboek-jeugdbescherming-brabant?_sp=be7b5f5c-d47e-472f-8a70-e4950007f616.1539728206316

https://www.bndestem.nl/home/west-brabantse-gemeenten-roepen-jeugdzorg-op-het-matje-wegens-zwartboek~a3daf946/

https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/onderzoek-naar-zorgwekkende-signalen-over-jeugdzorg-brabant~a483a577/

https://www.bndestem.nl/breda/ouders-verbaasd-en-geintimideerd-door-brief-van-jeugdzorg-over-zwartboek~a292afd7/


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen