Het plan van 100.000 hectare nieuw bos

Publicatiedatum:
7 November 2017
2017Z14829

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Download kamerstuk
Officiele link


2017Z14829 Vragen van het lid De Groot (D66) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het plan van 100.000 hectare nieuw bos (ingezonden 7 november 2017)



1
Kent u het bericht ‘Bos- en houtsector wil 100.000 hectare nieuw bos bouwen in Nederland’? 1)

2
Kunt u een stand van zaken geven over dit plan?

3
Bent u bereid om met de opstellers van het plan te bespreken in hoeverre dit plan in de uitwerking van de klimaatambities van het kabinet een rol kan spelen?

1) Nu.nl, 24 oktober 2016: https://www.nu.nl/binnenland/4340307/bos--en-houtsector-wil- 100000-hectare-nieuw-bos-bouwen-in-nederland.html

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen