Het verzet van VNO-NCW tegen ambitieus klimaatbeleid

Publicatiedatum:
28 September 2018
2018Z17145

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Download kamerstuk
Officiele link

Eric Wiebes VVD
Gericht

Stef Blok VVD
Gericht


2018Z17145

Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Buitenlandse Zaken over het verzet van VNO-NCW tegen ambitieus klimaatbeleid. (Ingezonden 28 september 2018)

1

Kent u de uitspraken van de VNO-NCW-voorzitter dat, in tegenstelling tot de adviezen van o.a. het PBL, in Nederland schonere producten niet rendabeler gemaakt zouden moeten worden door vervuilende productie meer te belasten omdat bedrijven dan naar een andere landen zouden verhuizen? 1) 2)

2

Erkent u dat de voorzitter van VNO-NCW hiermee gebruik maakt van exact het type argument dat in de recent uitgelekte lobbystrategie van Business Europe werd geadviseerd als te gebruiken frame om klimaatambitie tegen te werken? 3) Zo nee, waarom niet?

3

Deelt u de mening dat VNO-NCW zich met deze stellingname openlijk heeft gepositioneerd als een van de tegenkrachten in het realiseren van ambitieus klimaatbeleid? Zo nee, waarom niet?

4

Kent u de berichten ‘Het Klimaatakkoord wordt gesaboteerd’ en ‘Klimaatplannen te vaag voor doorrekening’? 4) 5)

5

Deelt u de mening dat de tegenvallende resultaten aan de klimaattafels niet los vallen te zien van de weinig constructieve houding van, in dit geval, VNO-NCW? Zo nee, waarom niet?

1) https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/25/we-leven-niet-in-een-model-a1776929

2) https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/25/kabinet-heeft-geen-echte-visie-op-klimaatbeleid-a1778280

3) https://www.unearthed.greenpeace.org/2018/09/19/businesseurope-cbi-eu-climate-paris-agreement/
Quotes uit de strategische lobbynotitie van Business Europe:
- “To be rather positive as long as it remains as a political statement, with no implications on the range of 2030 EU legislations (ETS, effort-sharing, etc.)”

- “to oppose the new increase of ambition, using the usual arguments of global playing field, we cannot compensate for others, etc.”
- “to challenge the process, such as the need for more transparency on the calculations, need for an impact assessment, risk of creating instability, etc.”?
- “to ‘minimise’ the issue arguing that the formalisation of a ‘de facto’ extra ambition is not what matters most.”

4) https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/het-klimaatakkoord-wordt-gesaboteerd-zegt-oud-kroonlid-van-de-ser-stop-met-polderen-je-laat-de-kalkoen-toch-ook-niet-meebeslissen-over-het-kerstdiner-~bbb18de7/

5) https://nos.nl/artikel/2252053-klimaatplannen-te-vaag-voor-doorrekening.html


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen