Maastricht Aachen Airport

Publicatiedatum:
6 November 2017
2017Z14749

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Infrastructuur en Waterstaat

Download kamerstuk
Officiele link


Vragen van het lid RemcoDijkstra (VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over Maastricht Aachen Airport (ingezonden 6 november 2017).Vraag 1
Kent u het artikel «Vliegveld Maastricht profiteert niet van overvol Schiphol»?1

Vraag 2
In hoeverre is, gelet op uw brief van 31 oktober 2017, een spoedige oplossing binnen bereik, zodat ook volle vrachtvliegtuigen gebruik kunnen gaan maken van de volledige startbaan van Maastricht Aachen Airport (MAA)? Welke belemmeringen zijn er nog?2

Vraag 3
Wat is uw visie op het uitwijken van luchtvrachtmaatschappijen die nu naar andere omliggende luchthavens gaan, zoals bijvoorbeeld Luik, Brussel en Frankfurt, in plaats van gebruik te maken van MAA? Wat betekent dit voor luchtvracht en voor de werkgelegenheid in de regio, de groeimogelijkheden van MAA en de eventuele opvang van huidige vrachtvluchten vanaf het overvolle Schiphol?

Vraag 4
Kunt u meer zeggen over de belanghebbenden, de verdeling van verantwoordelijkheden en de rollen in dit dossier?

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen