Het bericht ‘Minister geeft geen extra geld voor Noordelijke Randweg Utrecht’

Publicatiedatum:
24 September 2018
2018Z16625

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Infrastructuur en Waterstaat

Download kamerstuk
Officiele link


2018Z16625

Vragen van de leden Sienot (D66) en Von Martels (CDA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Minister geeft geen extra geld voor Noordelijke Randweg Utrecht’ (ingezonden 24 september 2018)

1

Kent u het artikel ‘Minister geeft geen extra geld voor Noordelijke Randweg Utrecht’ (NRU)? 1)

2

Kunt u aangeven hoe u de afspraak uit het regeerakkoord over de NRU gaat uitvoeren?

3

Kunt u aangeven hoe u van plan bent door te gaan met de aanleg van ontbrekende schakels in het wegennet, zoals de ring Utrecht, waarover al in 2008 afspraken tot stand zijn gekomen vanuit een landelijke noodzaak van doorstroming en bereikbaarheid van Midden-Nederland?

4

Kunt u aangeven in hoeverre er nu is voldaan aan het verzoek in de unaniem aangenomen motie-Sienot c.s. 2) om zo snel mogelijk tot een akkoord te komen met de regio Utrecht over de noodzakelijke investeringen voor de NRU, mede in het licht van het feit dat de gemeente en de provincie hiervoor extra middelen hebben gereserveerd?

5

Kunt u de stappen en het tijdpad toelichten waarbinnen u de motie en afspraak over de NRU in het regeerakkoord gaat uitvoeren? Zo nee, waarom kunt u dit niet?

6

In welke mate sluit uw voorgenomen inzet aan bij de geest van de doelen uit de startnotitie (2008) dat het project de doorstroming van de regio Midden-Nederland verbetert en knelpunten op het gebied van luchtkwaliteit, geluidshinder, natuur en verkeersveiligheid niet doet toenemen en waar mogelijk de situatie zelfs verbetert?

1) Algemeen Dagblad, 1 september 2018, 'Minister geeft geen extra geld voor Noordelijke Randweg Utrecht' ( https://www.ad.nl/utrecht/minister-geeft-geen-extra-geld-voor-noordelijke-randweg-utrecht~a518588e/ )

2) Kamerstuk 34775-A, nr. 24


Relevant


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 364
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen