Het bericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek over het Living Planet Report

Publicatiedatum:
3 November 2017
2017Z14682

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Economische Zaken

Download kamerstuk
Officiele link

Eppo Bruins CU
Indiener

Jaco Geurts CDA
Indiener

Eric Wiebes VVD
Gericht


2017Z14682 Vragen van de leden Bruins (ChristenUnie), Geurts (CDA) en Dijkgraaf (SGP) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek over het Living Planet Report (ingezonden 3 november 2017)1
Kent u het bericht “30 Procent minder dieren in Noordzee” van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het Living Planet Report? 1)

2
Klopt het dat het CBS voor het Living Planet Report data van Wageningen Marine Research heeft gebruikt?

3
Bent u ervan op de hoogte dat het CBS in haar bericht concludeert: “De boomkorvisserij, een visserijmethode waarbij sleepnetten met wekkerkettingen over de zeebodem worden getrokken, is één van de belangrijkste oorzaken voor de afname van bodemdieren in de Noordzee”?

4
Bent u ervan op de hoogte dat Wageningen Marine Research op haar website heeft gemeld dat op basis van de data deze conclusie niet getrokken kan worden? Klopt het dat de data voor andere doeleinden zijn verzameld? Klopt het dat CBS conclusies trekt terwijl ze zelf geen onderzoek heeft gedaan?

5
In hoeverre staat het CBS achter deze gepubliceerde conclusie?

6
Deelt u de mening dat de conclusie ten onrechte de indruk wekt betrouwbaar te zijn door het feit dat het CBS haar naam hieraan verbindt?

7
Hoe vaak per jaar verricht het CBS dienstverlening voor belangenorganisaties?

8
Ontvangt het CBS inkomsten voor deze dienstverlening?

9
Welke afspraken maakt het CBS met belangenorganisaties over publicatie, vermelding van het CBS en de formulering van conclusies?

10
Deelt u de mening dat dergelijke samenwerking en de bijbehorende afspraken passend en adequaat zijn en bent u van mening dat additionele afspraken nodig zijn?

11
Deelt u de mening dat de boomkorvisserij ten onrechte imagoschade heeft opgelopen door het feit dat het CBS haar goede naam en faam hecht aan de onjuiste conclusie?

12
Bent u bereid het CBS te vragen een rectificatie te publiceren en excuses aan te bieden aan de vissers en de visserijorganisaties?

1) https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/44/30-procent-minder-dieren-in-noordzee

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen