Het artikel ‘Shell krijgt subsidie voor bouw waterstofstations’

Publicatiedatum:
12 September 2018
2018Z15891

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Infrastructuur en Waterstaat

Download kamerstuk
Officiele link
Vragen van de leden Van der Lee en Kröger (beiden GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het artikel «Shell krijgt subsidie voor bouw waterstofstations» (ingezonden 12 september 2018).

Vraag 1

Kent u het artikel «Shell krijgt subsidie voor bouw waterstofstations»?1

Vraag 2

Klopt het dat Shell vier miljoen euro subsidie ontvangt van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor het bouwen van vier nieuwe waterstofstations? Hoe is dit bedrag tot stand gekomen?

Vraag 3

Deelt u de mening dat batterij-elektrisch rijden een duurzamer alternatief is dan waterstof-elektrisch rijden gezien het feit dat batterijen een hogere energie-efficiëntie hebben?

Vraag 4

Klopt het dat Shell ook waterstof verkrijgt uit aardgas in plaats van uit duurzame bronnen? Deelt u de mening dat de manier waarop Shell waterstof produceert niet bijdraagt aan duurzame ontwikkeling?

Vraag 5

Klopt het dat batterij-elektrische laadstations nog nooit subsidie hebben ontvangen van het RVO?

Vraag 6

Deelt u de mening dat batterij-elektrische laadstations minstens zoveel recht hebben op subsidie van het RVO als waterstof-elektrische laadstations?

Vraag 7

Deelt u de mening dat Shell, het grootste bedrijf van Nederland, deze waterstoftankstations prima zelf had kunnen bekostigen? Deelt u de mening dat het meer impact zou hebben wanneer deze vier miljoen euro zou worden besteed aan batterij-elektrische laadstations?


X Noot
1

Financieel Dagblad, 21 augustus 2018, «Shell krijgt subsidie voor bouw waterstofstations» (https://fd.nl/ondernemen/1266643/shell-krijgt-subsidie-voor-bouw-waterstofstations)


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen