De Jonge Klimaatagenda

Publicatiedatum:
27 Oktober 2017
2017Z14358

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Economische Zaken

Download kamerstuk
Officiele link

Eric Wiebes VVD
Gericht


2017Z14358 Vragen van de leden Beckerman (SP), Van Raan (PvdD) en Kröger (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de Jonge Klimaatagenda(ingezonden 27 oktober 2017)1 Hebt u kennisgenomen van de Jonge Klimaatagenda die is gepresenteerd op de Jonge Klimaattop? 1)


2 In hoeverre erkent u het belang van de stem van jongeren in het klimaatbeleid, aangezien dit de groep is voor wie het huidige klimaatbeleid de grootste gevolgen gaat hebben? Kunt u antwoord toelichten?


3 Op welke wijze kunnen jongeren, zowel in het algemeen als meer specifiek met het oog op deze agenda, betrokken worden bij de verdere besluitvorming inzake het klimaatbeleid zodat zij invloed kunnen uitoefenen op de inrichting van hun eigen toekomst?


4 Op welke wijze gaan de in de Jonge Klimaatagenda genoemde thema’s een plek krijgen in de uitvoeringsagenda inzake het klimaatbeleid, met name wat betreft de belangrijke thema’s werken en onderwijs die in de huidige energie- en klimaatagenda’s tot nu toe minder belicht werden?


1) https://agenda.jongeklimaatbeweging.nl/

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen