De brief ‘Voortgang onderzoek asbest in cosmetica’ en het bericht ‘Johnson & Johnson moet schadevergoeding van 4 miljard euro betalen’

Publicatiedatum:
16 July 2018
2018Z14151

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Medische Zorg

Download kamerstuk
Officiele link

Cem Laçin SP
Indiener


Vragen van het lid Laçin (SP) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de Minister voor Medische Zorg over de brief «Voortgang onderzoek asbest in cosmetica» en het bericht «Johnson & Johnson moet schadevergoeding van 4 miljard euro betalen» (ingezonden 16 juli 2018).

Vraag 1

Bent u op de hoogte dat er verschillende onderzoeksmethoden bestaan om onderzoek te doen naar asbest in talkhoudende producten?1

Vraag 2

Welke onderzoeksmethode is gebruikt om deze 296 producten te onderzoeken? Kunt u uitleggen waarom er voor deze onderzoeksmethode is gekozen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Bent u bereid om de onderzochte 296 producten opnieuw te onderzoeken met een onderzoeksmethode die ook voldoet aan de geldende NEN-norm (Nederlandse Normalisatie Instituut, NEN5896, bijlage C) en waarmee het onderzoek nauwkeuriger gedaan kan worden, namelijk de methode zoals het Comité Asbestslachtoffers en Nomacon in opdracht van EenVandaag hebben gebruikt en die ontwikkeld is door de Amerikaanse wetenschapper Sean Fitzgerald? Zo ja, wanneer gaat u dit in gang zetten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Bent u in detail bekend met de onderzoeksmethode, waarbij het talkhoudende product wordt opgelost in water en alcohol, vervolgens in een ultrasoonbad geplaatst wordt, daarna gefilterd wordt met een 0,2 micron filter en vervolgens onder de SEM-microscoop geplaatst wordt? Bent u ook bekend met het feit dat deze methode zeer effectief is voor onderzoek naar asbestverontreiniging in talk en dat deze methode wordt voorgedragen als ISO-norm in september van dit jaar?

Vraag 5

Bent u bekend met het bericht «Johnson & Johnson moet schadevergoeding van 4 miljard euro betalen»?2

Vraag 6

Hoeveel producten van Johnson & Johnson worden er verkocht in Nederland?

Vraag 7

Hoeveel producten van Johnson & Johnson zijn er meegenomen in het onderzoek dat uitgevoerd is door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)?

Vraag 8

Bent u bereid om aanvullend onderzoek te doen naar de talkhoudende producten van Johnson & Johnson? Zo ja, wanneer gaat u hier opdracht toe geven? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

Brief van de Minister voor Medische Zorg en Sport over «Voortgang onderzoek asbest in cosmetica», Kamerstuk 25 834, nr. 146.

X Noot
2

NU.NL, 13 juli 2018, Johnson & Johnson moet schadevergoeding van 4 miljard euro betalen (https://www.nu.nl/economie/5362097/johnson--johnson-moet-schadevergoeding-van-4-miljard-euro-betalen.html)


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen