Het bericht: ‘Gemeenten zijn irritant zoemende drones zat’

Publicatiedatum:
13 July 2018
2018Z14045

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Infrastructuur en Waterstaat

Download kamerstuk
Officiele link


Vragen van het lid RemcoDijkstra (VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht: «Gemeenten zijn irritant zoemende drones zat» (ingezonden 13 juli 2018).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Gemeenten zijn irritant zoemende drones zat»?1

Vraag 2

Hoe denkt u over een gedragscode voor de sector?

Vraag 3

Welke partijen doen mee of spelen een rol? Welke rol kan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hierin vervullen?

Vraag 4

Welke andere initiatieven zijn gaande om de overlast van drones te verminderen of te voorkomen? Kunt u de Kamer hierover informeren?

Vraag 5

Ziet u kans voor opschaling en uitrol van de gedragscode en andere overlast beperkende initiatieven over de rest van Nederland?


X Noot
1

Algemeen Dagblad/Haagse Courant, 10 juli 2018.


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen