Jumbojet op waterstof

Publicatiedatum:
11 Juni 2018
2018Z10993

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Infrastructuur en Waterstaat

Download kamerstuk
Officiele link


Vragen van het lid Amhaouch (CDA) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over Jumbojet op waterstof (ingezonden 11 juni 2018).

Vraag 1

Kent u het bericht «Kilometers vreten met waterstofauto»?1

Vraag 2

Wat is uw visie op hetgeen geschreven wordt in de laatste alinea over een jumbojet op waterstof?

Vraag 3

Deelt u de conclusie dat het thans aan de politiek is om keuzes te maken? Zo ja, in welk Europees verband zou dat idealiter moeten plaatsvinden?

Vraag 4

Hoe hoog staat het gebruik van waterstof voor de vliegtuigindustrie op de Europese (innovatie)agenda?

Vraag 5

Welke programma’s lopen er allemaal op het gebied van waterstofontwikkelingen voor de luchtvaart?

Vraag 6

Bent u bereid om dit met uw Europese collega’s te bespreken en daarbij in te zetten op een versnelling?

Vraag 7

In hoeverre bent u in overleg met onder andere KLM om de ontwikkelingen van het gebruik van waterstof in de luchtvaart te bevorderen?


X Noot
1

Website Algemeen Dagblad, 7 juni 2018 (https://www.ad.nl/economie/kilometers-vreten-met-waterstofauto~a35046e8/).


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen