Het bericht ‘Landende Boeing blaast pannen van het dak’

Publicatiedatum:
15 Mei 2018
2018Z08672

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Infrastructuur en Waterstaat

Download kamerstuk
Officiele link


2018Z08672

Vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de Minister van Infrastructuur

en Waterstaat over het bericht «Landende Boeing blaast pannen van het dak»

(ingezonden 15 mei 2018)

Vraag 1

Bent u bekend met de berichten «Landende Boeing blaast pannen van het

dak»1 en «Schade aan dak door landende Boeing»2 en het oorspronkelijke

bericht «Landend vliegtuig zorgt voor schade»?3

Vraag 2

Komt het in Nederland vaker voor dat er schade is in de aanvliegroute door

een windstroom door een vliegtuig? Zo ja, waar en hoe vaak?

Vraag 3

Welke maatregelen kunnen getroffen worden om dergelijke schade en

gevaren te voorkomen?

Vraag 4

Is het een idee om omwonenden van Maastricht Aachen Airport die te maken

kunnen hebben met luchtturbulentie van dalende vliegtuigen, net als in

Aalsmeer in 2012 is gedaan, aan te bieden om dakpannen preventief vast te

zetten met stevige haken om zo schade die kan ontstaan te voorkomen? Wie

dient hier het voorstel voor te doen en bent u bereid daar een rol in te

spelen?

1 Website Telegraaf, 9 mei 2018 (https://www.telegraaf.nl/nieuws/2017545/landende-boeingblaast-pannen-van-dak)

2 Website 1Limburg, 9 mei 2018 (https://www.1limburg.nl/schade-aan-dak-door-landendeboeing)

3 Website Meer Vandaag, 9 mei 2018 (https://meervandaag.nl/2018/05/09/landend-vliegtuig-zorgtvoor-schade/)


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen