Een werkbezoek aan Schouwen-Duiveland

Publicatiedatum:
23 April 2018
2018Z07628

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Infrastructuur en Waterstaat

Download kamerstuk
Officiele link


2018Z07628 Vragen van de leden Bosman en Remco Dijkstra (beiden VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over een werkbezoek aan Schouwen-Duiveland (ingezonden 23 april 2018).

Vraag 1
Bent u bekend met de zorgen van de gemeente Schouwen-Duiveland ten aanzien van het alternatieve tracé voor tractoren die niet over een deel van de N59 mogen rijden?

Vraag 2
Klopt het dat alleen over het deel van de N59 wat door de stad Zierikzee loopt er een verbod is om op de N59 te rijden en dat er geen verbod is voor rest van de N59?

Vraag 3
Wat is het verschil tussen de delen van de N59 waar wel en niet met de tractoren gereden mag worden?

Vraag 4
Bent u bereid, gezien de langlopende discussie over de veiligste routekeuze voor tractoren, om de veiligheidsrisico’s van de verschillende opties onafhankelijk te laten onderzoeken?


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen