De juridische eigendomsrechten van slots

Publicatiedatum:
30 Maart 2018
2018Z05863

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Infrastructuur en Waterstaat

Download kamerstuk
Officiele link


2018Z05863 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Financiën over de juridische eigendomsrechten van slots (ingezonden 30 maart 2018).

Vraag 1
Hoe beoordeelt u de groei die in januari en februari 2018 opnieuw heeft plaatsgevonden in het aantal vluchten op Schiphol?1

Vraag 2
Wat is de juridische status van slots?

Vraag 3
Hoe verhoudt dit zich tot landingsrechten?

Vraag 4
Wie heeft de juridische eigendomsrechten van de slots die worden uitgegeven op Schiphol?

Vraag 5
Is het waar dat de eenmaal uitgegeven slots niet meer kunnen worden ingetrokken? Wat is hiervan de juridische achtergrond?

Vraag 6
Welke mogelijkheden zijn er om het aantal slots terug te brengen?

1 Leidsch Dagblad, d.d. 26 maart 2018 (https://www.leidschdagblad.nl/nieuws/groei-schiphol-zetdoor)

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen