Het bericht ‘Wirwar van gemeentelijke milieuzones groeit: automobilist kan Maastricht straks alleen nog met milieusticker in’

Publicatiedatum:
15 Maart 2018
2018Z04719

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Infrastructuur en Waterstaat

Download kamerstuk
Officiele link

Erik Ziengs VVD
Indiener


2018Z04719 Vragen van de leden Ziengs en Wörsdorfer (beiden VVD) aan de Staatssecretarissen van Infrastructuur en Waterstaat en van Economische Zaken en Klimaat inzake het bericht «Wirwar van gemeentelijke milieuzones groeit: automobilist kan Maastricht straks alleen nog met milieusticker in» (ingezonden 15 maart 2018).

Vraag 1
Bent u bekend met het artikel «Wirwar van gemeentelijke milieuzones groeit: automobilist kan Maastricht straks alleen nog met milieusticker in»?1

Vraag 2
Hoe beoordeelt u het systeem in Maastricht met milieustickers/vignetten?

Vraag 3
Hoe effectief is het invoeren van een milieuzone om luchtkwaliteit te verbeteren?

Vraag 4
Deelt u de mening dat een wirwar van milieusystemen in gemeenten onwenselijk is?

Vraag 5
Deelt u de mening dat ondernemers in de binnenstad onevenredig hard getroffen worden door de strenge milieuzones?

Vraag 6
Welke voorstellen kunt u doen om ondernemers te beschermen met betrekking tot de milieuzones?

Vraag 7
Op welke termijn kan de Kamer regels met betrekking tot uniformering van milieuzones ontvangen?

Vraag 8
Bent u bereid om, totdat de regelgeving er is, in gesprek te gaan met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om de wirwar aan milieuzones in te dammen?

1 Website Volkskrant, 12 maart 2018 (https://www.volkskrant.nl/economie/wirwar-vangemeentelijke-milieuzones-groeit-automobilist-kan-maastricht-straks-alleen-nog-metmilieusticker-in~a4580433/)

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen