De berichten dat oude diesels niet meer welkom zijn in Arnhem en Maastricht

Publicatiedatum:
15 Maart 2018
2018Z04727

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Infrastructuur en Waterstaat

Download kamerstuk
Officiele link


2018Z04727 Vragen van de leden Von Martels en Van Helvert (beiden CDA) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de berichten dat oude diesels niet meer welkom zijn in Arnhem en Maastricht (ingezonden 15 maart 2018).

Vraag 1
Heeft u de berichten gelezen dat oude diesels niet meer welkom zijn in Arnhem en Maastricht?1 2 3

Vraag 2
Kunt u aangeven hoe zich dit verhoudt tot hetgeen in het regeerakkoord ten aanzien van milieuzones is afgesproken?

Vraag 3
Deelt u de visie dat een wirwar van gemeentelijke milieuzones dreigt te ontstaan, nu Maastricht met een milieuvignet vervuilende auto’s wil weren?

Vraag 4
Kunt u aangeven wanneer een landelijke indeling van categorieën van vervuilende auto’s te verwachten is en hoe die indeling in hoofdlijnen zal zijn?

Vraag 5
Kunt u ook aangeven hoe en wanneer een uniforme bebording ingevoerd kan worden, zodat verwarring over de strekking van bebording bij gemeentelijke milieuzones tot het verleden gaat behoren?

Vraag 6
Kunt u aangeven hoe de uitspraak van de Minister-President dat het voornemen van de gemeente Arnhem om de milieuzone in te stellen niet verstandig is vanwege economische schade, kan worden geduid?

Vraag 7
Deelt u de uitspraken van de Minister-President dat de milieuzone ten koste van de economie en banen gaat? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8
Bent u bereid om spoedig met de gemeenten in overleg te treden om de versnippering van de aanpak, kort voor de invoering van een landelijke werkwijze, te voorkomen?

Vraag 9
Deelt u de visie dat het volstrekt onacceptabel zou zijn als buitenlandse automobilisten eventuele boetes niet zouden betalen?

Vraag 10
Bent u bereid met de betrokken gemeenten te bezien hoe de inning van buitenlandse boetes verbeterd kan worden aangezien het inningspercentage gemiddeld slechts circa 75% procent.

1 RTLNieuws, 6 maart 2018 (https://www.rtlnieuws.nl/nederland/oude-diesels-niet-meer-welkomarnhem-krijgt-strengste-milieuzone)
2 Volkskrant, 12 maart 2018 (https://www.volkskrant.nl/economie/wirwar-van-gemeentelijkemilieuzones-groeit-automobilist-kan-maastricht-straks-alleen-nog-met-milieustickerin~a4580433/)
3 Omroep Gelderland, 12 maart 2018 (https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2308677/Ruttestrenge-milieuzone-Arnhem-niet-verstandig)

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen