Een financieel nadeel voor docenten die in België wonen en in Nederland hun beroep uitoefenen

Publicatiedatum:
1 Maart 2018
2018Z03648

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Financiën

Download kamerstuk
Officiele link

Arie Slob CU
Gericht

Menno Snel D66
Gericht


2018Z03648
Vragen van de leden Van Weyenberg en Van Meenen (beiden D66) aan de Staatssecretaris van Financiën en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over een financieel nadeel voor docenten die in België wonen en in Nederland hun beroep uitoefenen (ingezonden 2 maart 2018).

Vraag 1
Bent u bekend met het probleem dat docenten die in België wonen en in Nederland hun beroep uitoefenen, de eerste twee jaar in België inkomstenbelasting betalen en daardoor financieel nadeel ondervinden ten opzichte van hun in Nederland wonende collega’s?1

Vraag 2
Komt dit doordat de sociale premies in Nederland wel worden afgedragen, terwijl die in België onderdeel zijn van de inkomstenbelasting?

Vraag 3
Hoe groot is het uiteindelijke nadeel van het verschil in belasting?

Vraag 4
Geldt dit probleem alleen voor docenten of speelt dit ook bij andere beroepen?

Vraag 5
Hoeveel docenten in grensstreken werken in Nederland op vaste basis, terwijl zij in België wonen?

Vraag 6
Kan een docent die is opgeleid in België direct aan de slag in Nederland met een bevoegdheid?

Vraag 7
Is het salarisniveau van docenten in België vergelijkbaar met dat van docenten in Nederland?

Vraag 8
Wat is de arbeidsmarktsituatie van docenten in België?

Vraag 9
Wat is het doel van de zogenaamde «hoogleraarbepaling» in artikel 20 van het Nederlands-Belgische belastingverdrag?

Vraag 10
Wat zouden de effecten zijn als dit artikel wordt aangepast naar de vorm zoals in het Nederlands-Duitse belastingverdrag, artikel 19?

Vraag 11
Zou een dergelijke wijziging kunnen helpen bij het verminderen van de tekorten aan docenten in Nederland?

Vraag 12
Bent u bereid bovenstaand onderwerp ter sprake te brengen bij overleg tussen de Nederlandse en Belgische bewindslieden?

1 https://www.limburger.nl/cnt/dmf20180226_00056641/belgische-docent-in-nederland-fiscaalde-klos

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen