De heffing van tol op de Westerscheldetunnel van en naar Zeeuws Vlaanderen

Publicatiedatum:
26 februari 2018
2018Z03412

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Infrastructuur en Waterstaat

Download kamerstuk
Officiele link


2018Z03412 Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de heffing van tol op de Westerscheldetunnel van en naar Zeeuws Vlaanderen (ingezonden 26 februari 2018).

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van dit artikel over de heffing van tol voor verkeer dat door de Westerscheldetunnel rijdt van en naar Zeeuws Vlaanderen?1

Vraag 2
Hoe beoordeelt u het beschreven gevoel van Zeeuws-Vlamingen, die het onterecht vinden dat zij per passage 5 euro tol moeten betalen voor een publieke tunnelvoorziening, die een maatschappelijke en economische functie vervult als aansluiting tussen Zeeuws Vlaanderen en Nederland?

Vraag 3
Deelt u de argumenten dat deze uitzonderlijke tolheffing voor deze publieke wegverbinding met de rest van het land niet alleen onterecht is richting inwoners maar de regio ook economisch benadeeld? Zo ja, wat betekent dat voor de keuze van tolheffing? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4
Bent u het ermee eens dat een regio als Zeeuws-Vlaanderen zeker moet kunnen zijn van gelijke behandeling en een gelijke eerlijke toegang tot publieke voorzieningen, zoals een toegangsweg en de aansluiting op andere delen van het land, wat voor deze regio maatschappelijk en economisch van groot belang is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5
Bent u bereid om de tolheffing op de Westerscheldetunnel te heroverwegen en om de benodigde maatregelen te nemen om dit te realiseren? Zo nee, waarom niet?

1 https://www.nrc.nl/nieuws/2018/02/21/schande-die-tol-voor-de-westerscheldetunnel-a1593112

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen