Tweedemonitor / Kamervraag / De uitgestelde verbreding van de N35De uitgestelde verbreding van de N35

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z12314

2020Z12314

(ingezonden 26 juni 2020)

Vragen van het lid Baudet (FvD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de uitgestelde verbreding van de N35

Vraag 1

Klopt het dat u van mening bent dat de verbreding naar twee keer twee rijbanen niet de meest voor de hand liggende oplossing zou zijn voor onder andere de doorstroming en verkeersveiligheid op de N35? Wat is dan wel de meest voor de hand liggende oplossing?

Vraag 2

Kunt u een verwacht tijdspad schetsen wat betreft de aanpak en verbreding van de N35?

Vraag 3

Heeft u de urgentie van de verbreding van de N35 duidelijk genoeg in beeld en onderstreept u het belang van de aanpak en verbreding van de N35?

Vraag 4

Welke acties gaat u ondernemen naar aanleiding van de aangenomen moties met betrekking tot de N35?

Vraag 5

Bent u op de hoogte van de open brief die liefst tien van de dertien Overijsselse Provinciale Statenfracties u gestuurd hebben, waarin benadrukt wordt dat opwaardering van de N35 keihard nodig is?

Vraag 6

Bent u op de hoogte van de open brief die VNO-NCW Midden Overijssel, MKB-Nederland Midden, MKB Regio Zwolle, TLN Regio Oost, ANWB, Bouwend Nederland Regio Oost, Regioraad Oost evofenedex, Port of Zwolle, Port of Twente, Economic Board Regio Zwolle, Twente Board, Regio Twente en Regio Zwolle u gestuurd hebben, met dezelfde boodschap als geschetst in vraag 5?

Vraag 7

Bent u op de hoogte van de open brief die de gemeenteraden van Raalte en Hellendoorn en diverse plaatselijke belangen, bedrijvenkringen en ondernemersverenigingen uit diezelfde gemeenten u gestuurd hebben, met dezelfde boodschap als geschetst in vraag 5?

Vraag 8

Zijn de heldere en breed gedragen signalen vanuit Overijssel voldoende reden voor u om meer urgentie aan de aanpak van de N35 te geven? Zo ja, welke acties gaat u naar aanleiding van deze brieven ondernemen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9

Kunt u de gestelde vragen tijdig en afzonderlijk van elkaar beantwoorden?

Indiener

Thierry Baudet (FvD)


Gericht

Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD)


descriptionAccess ( 15796 )

Publicatiedatum
26 Juni 2020Gerelateerd

Het bericht dat de minister geen haast heeft met het aanpakken van de N35

De uitgestelde verbreding van de N35

De verbreding van de sluis bij Kornwerderzand

Uitstel van verbreding van de ‘dodenweg’ N50 bij Kampen

De uitgestelde invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel

Het coronavirus en onderwijs

De antwoorden op de schriftelijke vragen naar aanleiding van de berichtgeving dat de studie Nederlands dreigt te verdwijnen en alleen in het buitenland populair is

De aanbesteding van de Afsluitdijk

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl