Tweedemonitor / Kamervraag / Het jaarverslag van Witte Kruis over 2018.Het jaarverslag van Witte Kruis over 2018.

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z12313

2020Z12313

(ingezonden 26 juni 2020)

Vragen van het lid Hijink (SP) aan de minister voor Medische Zorg over het jaarverslag van Witte Kruis over 2018.

 

  1. Bent u van mening dat de juridische constructie van het Witte Kruis duidelijk is? Zo ja, kunt u deze toelichten? 1)
  2. Klopt het dat er inmiddels een eigen vermogen van € 13.107.900,- is opgebouwd maar dat er geen euro van dit bedrag wordt geherinvesteerd in de ambulancezorg?
  3. Wat wordt precies verstaan onder ‘overige reserves’? Wat vindt u ervan dat in 2017 € 1.636.000,- naar 'overige reserves' overgeheveld is?
  4. Wat vindt u ervan dat de ‘overige reserves’ ter beschikking staan van de algemene vergadering? Is het correct dat hieronder Transdev wordt verstaan?
  5. Klopt het dat het feitelijk zo is dat geld dat als ‘overige reserve’ geparkeerd staat, in handen kan belanden van de eigenaren van het buitenlandse bedrijf Transdev? Zo ja, vindt u dan dat dit niet moet gebeuren?
  6. Is na te gaan waar het door premiegelden verkregen Nederlandse geld, precies naar toe gaat? Zo ja, waar naartoe? Zo nee, wat vindt u daarvan?
  7. Kunt u deze vragen beantwoorden voor maandagavond 29 juni 2020, de avond voorafgaand aan de stemmingen over het wetsvoorstel Ambulancevoorzieningen?

 

1) Witte Kruis Ambulance B.V., Jaarverslag 2018 (geraadpleegd via https://www.desan.nl/net/DoSearch/Search.aspx).


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De patiëntenstop van Zilveren Kruis-verzekerden bij ziekenhuisgroep ZGT

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het jaarverslag van Witte Kruis over 2018.

Het bericht ‘St Jansdal: pas op met budgetpolis Zilveren Kruis’

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

Het bericht ‘ZiN-Rapport over de mondgezondheid van kinderen biedt onvoldoende basis voor beleidskeuzen’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl