Tweedemonitor / Kamervraag / Anderhalve meter afstand houden in het theaterAnderhalve meter afstand houden in het theater

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z12310

2020Z12310

(ingezonden 26 juni 2020)

Vragen van het lid Asscher (PvdA) aan de minister-president en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over anderhalve meter afstand houden in het theater.

1

Klopt het dat in het theater leden van hetzelfde huishouden anderhalve meter afstand moeten houden? Zo ja, waarom? Kunt u uw antwoord toelichten?

2

Waarom moet er in het theater wel afstand worden gehouden van andere leden van het huishouden, terwijl deze regel op andere plekken, bijvoorbeeld in de horeca, het openbaar vervoer, en het vliegtuig, niet geldt?

3

Bent u bereid met de sector in gesprek te gaan over een vergelijkbare behandeling als de horeca?

4

Kunt u deze vragen voor 29 juni a.s. beantwoorden, zodat alle theaters en mensen die werken in de theaters zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen?


Gerelateerd

Het bericht ‘Theater Markant wil wel showroom voor Nederland worden’

Anderhalve meter afstand houden in het theater

Onrust onder werknemers over arbeidsomstandigheden en behoud van baan.

De huisvesting van arbeidsmigranten tijdens de coronacrisis

Het bericht ‘Raad van Cultuur adviseert quotum om theatersector minder wit te maken en diverser publiek te trekken’

Inclusiviteit in de podiumkunsten en de overige culturele sector

De berichten dat studenten boetes ontvangen voor groepsvorming in eigen huis.

Het programma ‘Certificeren op afstand’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl