Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat lokale en regionale kranten steun zoeken om de coronacrisis te overlevenHet bericht dat lokale en regionale kranten steun zoeken om de coronacrisis te overleven

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z05657

2020Z05657

(ingezonden 26 maart 2020)

Vragen van het lid Kwint (SP) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht dat lokale en regionale kranten steun zoeken om de coronacrisis te overleven.

 

  1. Hoe duidt u de huidige economische omstandigheden voor lokale en regionale kranten die geraakt worden door de coronacrisis? 1)
  2. Hoeveel lokale en regionale kranten hebben zich sinds de uitbraak van het coronavirus al gemeld bij het ministerie?
  3. Deelt u de inschatting van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) dat voor sommige krantenbedrijven 10% omzetverlies al de nekslag kan zijn?
  4. Bent u bereid om lokale en regionale kranten indien nodig te ondersteunen om faillissementen van deze belangrijke controleurs van de lokale en regionale democratie te redden?
  5. Bent u bereid om hier voorwaarden aan te stellen, zoals het niet aan de dijk zetten van freelancers, zoals de NDC Mediagroep wel heeft gedaan? 2)
  6. Bent u bereid om met de eigenaars van lokale en regionale kranten afspraken te maken over eventuele toekomstige winstuitkeringen aan aandeelhouders wanneer zij voor steun aankloppen? Deelt u de mening dat het geen pas geeft wanneer media aankloppen voor financiële steun, wanneer zij mensen ontslaan, freelancers aan de dijk zetten of in de nabije toekomst weer winst uitkeren aan hun aandeelhouders?
  7. Hebben u ook al berichten bereikt over financiële problemen bij regionale, lokale en streekomroepen?
  8. Deelt u de mening dat deze omroepen eenzelfde cruciale functie vervullen als de lokale en regionale kranten en dus ook ondersteuning van de overheid verdienen?
  9. Bent u bereid om samen met deze omroepen afspraken te maken voor benodigde ondersteuning, met inachtneming van dezelfde voorwaarden, zoals geformuleerd in vraag 5 en 6?

 

1) https://nos.nl/artikel/2328368-lokale-en-regionale-kranten-zoeken-steun-om-coronacrisis-te-overleven.html

2) https://www.villamedia.nl/artikel/ndc-mediagroep-maakt-voorlopig-geen-gebruik-van-freelancers


Gerelateerd

Het bericht ‘Lokale en regionale kranten zoeken steun om coronacrisis te overleven’

Het bericht dat lokale en regionale kranten steun zoeken om de coronacrisis te overleven

Het doorgaan van huisuitzettingen tijdens de coronacrisis ondanks uw statement en andere nadelige gevolgen op huisvesting

Het stilleggen van de eendenhouderij

Alle berichtgeving omtrent het coronavirus.

De gevolgen van de coronacrisis op huishoudens

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De coronacrisis

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl