Tweedemonitor / Kamervraag / Het sluiten van de Nederlandse kolencentralesHet sluiten van de Nederlandse kolencentrales

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z05584

Vragen van de leden Kops en Wilders (beiden PVV) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het sluiten van de Nederlandse kolencentrales (ingezonden 25 maart 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Kabinet onderzoekt versnelde sluiting van kolencentrales»?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat het hypocrisie ten top is dat er in Nederland vanuit klimaathysterie een handjevol kolencentrales – die overigens behoren tot de modernste en schoonste ter wereld – zal worden gesloten, terwijl elders in de wereld, zoals in China, India en Indonesië, massaal nieuwe kolencentrales worden bijgebouwd?

Vraag 3

Deelt u de conclusie dat áls het sluiten van de Nederlandse kolencentrales al van invloed zou zijn op het klimaat, dat «klimaateffect» elders ter wereld met een niet eens fatsoenlijk uit te rekenen factor volstrekt en compleet teniet wordt gedaan?

Vraag 4

Deelt u de mening dat het van grootheidswaan getuigt te denken dat het klimaatbeleid van Nederland – dat verantwoordelijk is voor een luttele 0,35% van de totale wereldwijde CO2-uitstoot – enig verschil zal maken? Hoeveel effect heeft het sluiten van die paar Nederlandse kolencentrales op de wereldwijde temperatuurontwikkeling?

Vraag 5

Waarom wilt u onze betrouwbare, stabiele energievoorziening moedwillig kapotmaken en verruilen voor onbetrouwbare, weersafhankelijke elektriciteitsopwekking middels windturbines en zonnepanelen? Deelt u de mening dat als je in Nederland ergens vooral niet op kunt vertrouwen, dat dit het weer is... en uiteraard de klimaatwaanzin van het kabinet?

Vraag 6

Wat is uw reactie op de waarschuwingen van Tennet dat door het sluiten van de kolencentrales het regelbare vermogen verdwijnt, dat zonne- en windenergie grote uitdagingen voor de leveringszekerheid oplevert en dat niet uitgesloten kan worden dat bij een tekort aan elektriciteit bedrijven of complete regio’s moeten worden afgeschakeld?2

Vraag 7

Deelt u de mening dat het te absurd voor woorden is dat onze solide energie-infrastructuur vanuit klimaathysterie wordt ingewisseld voor een onbetrouwbaar systeem met afschakelingen?

Vraag 8

Waarom voeren de betrokken ministeries gesprekken met stichting Urgenda (een of andere duurzaamheidsorganisatie) over potentieel te nemen klimaatmaatregelen? Bent u ertoe bereid de lieden van Urgenda mede te delen dat ze naar de maan kunnen lopen?

Vraag 9

Bent u er tevens toe bereid om nu eindelijk met alle zinloze, geldverspillende klimaatwaanzin te stoppen, het nationale Klimaatakkoord in de gaskachel te gooien en uit het Klimaatakkoord van Parijs te stappen?


X Noot
1

NRC, 24 maart 2020, «Kabinet onderzoekt versnelde sluiting van kolencentrales» (https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/23/kabinet-onderzoekt-versnelde-sluiting-van-kolencentrales-a3994640)

X Noot
2

Telegraaf, 18 juni 2019, «Leunen op zon en wind: kan dat wel?» (https://www.telegraaf.nl/financieel/1640921446/leunen-op-zon-en-wind-kan-dat-wel)

Indiener

Alexander Kops (PVV)

Geert Wilders (PVV)


Gericht

Eric Wiebes (VVD)


descriptionAccess ( 14223 )

Publicatiedatum
25 Maart 2020Gerelateerd

Biomassa

Het sluiten van de Nederlandse kolencentrales

Het rapport ‘Last Gasp: The coal companies making Europe sick’

Het bericht dat China geen zonne- en windenergieprojecten meer zal steunen

Het bericht dat het kabinet de productie van kolencentrales omlaag wil brengen­

De investeringen in kolencentrales in de Westelijke Balkan

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over het UNEP Emissions Gap Report en het Fourth National Climate Assessment van het USGCRP

Het vernietigen van emissierechten en het waterbedeffect

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl