Tweedemonitor / Kamervraag / Het artikel ‘De nood is groot: 22 procent stijging in aantal verzoeken om euthanasie’Het artikel ‘De nood is groot: 22 procent stijging in aantal verzoeken om euthanasie’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z02869

2020Z02869

(ingezonden 13 februari 2020)

Vragen van het lid Tellegen (VVD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het artikel ‘De nood is groot: 22 procent stijging in aantal verzoeken om euthanasie’ 
 

  1. Bent u bekend met het artikel ‘De nood is groot: 22 procent stijging in aantal verzoeken om euthanasie’? 1)
  2. Wat vindt u van de stijging van het aantal hulpverzoeken aan het Expertisecentrum Euthanasie met 22 procent? En hoe kijkt u er tegenaan dat vijf procent van de 3122 hulpverzoeken werd teruggenomen door de behandelende arts?
  3. Deelt u de mening dat de huidige euthanasiewet zo bedoeld is dat ook complexe euthanasieverzoeken zoals bij (gevorderde) dementie, psychiatrie en een stapeling van ouderdomsaandoeningen zouden moeten kunnen worden ingewilligd? Wat vindt u in dat kader van het signaal dat artsen afgeven dat zij zich niet zeker voelen bij het behandelen van een complex euthanasieverzoek?
  4. Hoe ziet u de rol van het Expertisecentrum Euthanasie nu het aantal hulpverzoeken drastisch is toegenomen evenals sommige wachtlijsten?  
  5. Welke mogelijkheden ziet u om de bij het Expertisecentrum Euthanasie beschikbare kennis, kunde en ontwikkelde modules zo breed mogelijk beschikbaar te stellen aan alle artsen die te maken krijgen met euthanasieverzoeken? Hoe staat het in dit kader met de uitvoering van motie Laan–Geselschap c.s.? 2)
  6. Waarom is scholing rondom “levenseinde en euthanasie” op dit moment nog geen integraal onderdeel van het Raamplan Geneeskunde?
     
  7. Wat vindt u ervan dat de wachtlijst bij het Expertisecentrum Euthanasie voor psychiatrische patiënten verder is opgelopen tot een jaar? Verwacht u ook voor andere complexe euthanasieverzoeken nog langere wachtlijsten?


1) AD, 7 februari 2020, https://www.ad.nl/binnenland/de-nood-is-groot-22-procent-stijging-in-aantal-verzoeken-om-euthanasie~aff3c269/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web 

2) Kamerstuk 35300-XVI, nr. 39

Indiener

Ockje Tellegen (VVD)


Gericht

Hugo de Jonge (CDA)


descriptionAccess ( 13455 )

Publicatiedatum
13 februari 2020Gerelateerd

Het artikel ‘De nood is groot: 22 procent stijging in aantal verzoeken om euthanasie’

Het bericht ‘LangeLand Ziekenhuis krijgt steun van DSW’

De berichten ‘Oproep aan ouders en personeel Arduin: spreek je samen uit.’ en ‘Arduin is in nood, maar raad van toezicht verhoogt eigen beloning flink’

De stijging van het aantal zelfmoorden

De stijging van de lokale lasten en het COELO-rapport

Het bericht ‘Ministerie erkent blunder met energierekening: Tweede Kamer boos’

De stijging van de lokale lasten en het COELO-rapport

Het bericht ‘Daklozenopvang in nood: opnamestop bij Leger des Heils’

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl