Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Hindu minor girl who was forcefully converted renounces Islam; Pakistani mullahs demand death penalty’Het bericht ‘Hindu minor girl who was forcefully converted renounces Islam; Pakistani mullahs demand death penalty’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z02865

2020Z02865

(ingezonden 13 februari 2020)

Vragen van het lid Ploumen (PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht ‘Hindu minor girl who was forcefully converted renounces Islam; Pakistani mullahs demand death penalty’

 

1)       Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Hindu minor girl who was forcefully converted renounces Islam; Pakistani mullahs demand death penalty’? 1)

2)      Deelt u de mening dat de ontvoering van Mehak Kumari, die vervolgens gedwongen werd om zich te bekeren en te trouwen en tegen wie inmiddels de doodstraf wordt geëist, een grove schending van mensenrechten betekent? Zo ja, heeft u dit kenbaar gemaakt aan uw Pakistaanse ambtsgenoot? Zo nee, waarom niet?

3)      Is het u bekend dat er een toename is van ontvoeringen en gedwongen bekeringen tot de islam van jonge meisjes van religieuze minderheden in Pakistan? Zo ja, deelt u de zorgen over deze ontwikkeling? Zo nee, bent u bereid zich hierover te laten informeren? 

4)      Heeft u contact opgenomen met uw ambtsgenoot om uw zorgen over deze ontwikkeling over te brengen? Zo ja, wat was de reactie? Zo nee, waarom niet?

5)      Heeft u over de ontwikkelingen in Pakistan contact opgenomen met uw Europese ambtsgenoten om te komen tot een gezamenlijk reactie over de positie van meisjes van religieuze minderheden in Pakistan? Zo ja, hoe is het draagvlak bij uw Europese collega’s voor een dergelijke verklaring? Zo nee, bent u bereid dit alsnog te doen?

6)            Gaat u er bij uw Pakistaanse collega op aandringen de doodstraf niet uit te voeren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn? 

1) Times Now News, 9 februari 2020, 'Hindu minor girl who was forcefully converted renounces Islam; Pakistani mullahs demand death penalty' (https://www.timesnownews.com/international/article/hindu-minor-girl-who-was-forcefully-converted-renounces-islam-pakistani-mullahs-demand-death-penalty/551192).

Indiener

Lilianne Ploumen (PvdA)


Gericht

Stef Blok (VVD)


descriptionAccess ( 13458 )

Publicatiedatum
13 februari 2020Gerelateerd

Het bericht ‘Hindu minor girl who was forcefully converted renounces Islam; Pakistani mullahs demand death penalty’

Collectief beheer bij Video on Demand

Shell’s kindermarketingfestival Generation Discover 2019

Het bericht ‘Videos. Universitaire kindbruidjes over de zegeningen van islam’

Een tsunami van islamitisch geweld tegen christenen in Nigeria

De oorlog in Jemen

De behandeling van het onderwerp godsdienstvrijheid in het Algemeen Ambtsbericht over Afghanistan

Een tot de dood veroordeelde man in Iran

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl