Tweedemonitor / Kamervraag / De actie van een verkoper van blenders waarin moeders worden opgeroepen hun kind niet te vaccinerenDe actie van een verkoper van blenders waarin moeders worden opgeroepen hun kind niet te vaccineren

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z00416

Vragen van de leden Diertens (D66) en Ploumen (PvdA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de actie van een verkoper van blenders waarbij moeders worden opgeroepen hun kind niet te vaccineren (ingezonden 15 januari 2020).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de actie van een verkoper van blenders waarbij moeders worden opgeroepen hun (ongeboren) kind niet te vaccineren?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat politiek en samenleving samen alles op alles moeten zetten om de vaccinatiegraad weer op het niveau te krijgen dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert?

Vraag 3

Bent u bereid op te treden tegen commerciële partijen die promotie-acties organiseren waarin wordt ingespeeld op de angsten van ouders die twijfelen over vaccinatie? Zo ja, hoe?

Vraag 4

Bent u bereid op te treden tegen commerciële partijen die promotie-acties zoals deze uitvoeren, die direct van invloed zijn op de gezondheid van kinderen? Welke mogelijkheden heeft u om op te treden tegen dit soort verwerpelijke commerciële acties?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Hijink (SP), ingezonden 15 januari 2020 (vraagnummer 2020Z00410).


Gerelateerd

De actie van een verkoper van blenders waarin moeders worden opgeroepen hun kind niet te vaccineren

De actie van een verkoper van blenders waarbij moeders worden opgeroepen hun kind niet te vaccineren

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘GEZOCHT: 100 aanstaande MOEDERS voor nieuw GREEN VACCIN!’

De registratie van een levenloos geboren kind na een abortus

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het functioneren van het gezagsregister

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl