Tweedemonitor / Kamervraag / De sluiting van residentiële bedden bij OosterpoortDe sluiting van residentiële bedden bij Oosterpoort

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z00406

Vragen van de leden Hijink en Van Gerven (beiden SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de sluiting van residentiële bedden bij Oosterpoort (ingezonden 15 januari 2020).

Vraag 1

Wat vindt u ervan dat bedden worden gesloten bij Oosterpoort, nu gemeenten noodgedwongen bezuinigen op de jeugdzorg?1 2

Vraag 2

Vindt u het wenselijk dat in deze regio veel specialistische jeugdzorgvoorzieningen zijn verdwenen en dit proces door lijkt te gaan, terwijl de jeugdzorg in heel Nederland wachtlijsten kent? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 3

Hoe wordt voorkomen dat jongeren tussen wal en schip vallen als dergelijke belangrijke voorzieningen worden gesloten, zoals in Oosterpoort? Bent u bereid dit uit te zoeken en de Kamer hierover te informeren? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Wilt u de Kamer blijven informeren over de ontwikkelingen bij Oosterpoort? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Bent u bereid u in te zetten om de afbouw van bedden in de jeugdzorg te stoppen? Zo ja, bent u bereid om de bedden bij Oosterpoort open te houden? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Wilt u, in verband met uw bezoek aan de regio op 20 januari 2020, deze vragen voor uiterlijk vrijdag 17 januari 2020 beantwoorden?


X Noot
1

SP Oss, 9 januari 2020, «Vragen bij de sluiting van jeugdzorghuis» (https://oss.sp.nl/nieuws/2020/01/vragen-bij-de-sluiting-van-jeugdzorghuis).

X Noot
2

Brabants Dagblad, 26 juli 2019, «Jeugdzorg: «Geen bedden sluiten zonder alternatieve opvang»« (https://www.bd.nl/brabant/jeugdzorg-geen-bedden-sluiten-zonder-alternatieve-opvang~aad37d98/?referrer=https://www.google.nl/).

Indiener

Maarten Hijink (SP)

Henk van Gerven (SP)


Gericht

Hugo de Jonge (CDA)


descriptionAccess ( 12915 )

Publicatiedatum
15 januari 2020Gerelateerd

De sluiting van residentiële bedden bij Oosterpoort

Het tekort aan bedden bij de kinderafdeling van het AmsterdamUMC

De sluiting van een Pro Persona locatie in Ede

De sluiting van een Pro Persona locatie in Ede

Het voornemen van de Nationale Politie tot sluiting van de arrestantencomplexen van de politiebureaus van Deventer, Doetinchem, Ede en Tiel

De sluiting van jeugdzorginstelling Hoenderloo Groep

Het schrappen van zware jeugdzorg voordat alternatieve, dan wel ambulante jeugdzorg beschikbaar is

De mogelijke sluiting van het Bronovo ziekenhuis

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl