Tweedemonitor / Kamervraag / De sluiting van residentiële bedden bij OosterpoortDe sluiting van residentiële bedden bij Oosterpoort

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z00406

Vragen van de leden Hijink en Van Gerven (beiden SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de sluiting van residentiële bedden bij Oosterpoort (ingezonden 15 januari 2020).

Vraag 1

Wat vindt u ervan dat bedden worden gesloten bij Oosterpoort, nu gemeenten noodgedwongen bezuinigen op de jeugdzorg?1 2

Vraag 2

Vindt u het wenselijk dat in deze regio veel specialistische jeugdzorgvoorzieningen zijn verdwenen en dit proces door lijkt te gaan, terwijl de jeugdzorg in heel Nederland wachtlijsten kent? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 3

Hoe wordt voorkomen dat jongeren tussen wal en schip vallen als dergelijke belangrijke voorzieningen worden gesloten, zoals in Oosterpoort? Bent u bereid dit uit te zoeken en de Kamer hierover te informeren? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Wilt u de Kamer blijven informeren over de ontwikkelingen bij Oosterpoort? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Bent u bereid u in te zetten om de afbouw van bedden in de jeugdzorg te stoppen? Zo ja, bent u bereid om de bedden bij Oosterpoort open te houden? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Wilt u, in verband met uw bezoek aan de regio op 20 januari 2020, deze vragen voor uiterlijk vrijdag 17 januari 2020 beantwoorden?


X Noot
1

SP Oss, 9 januari 2020, «Vragen bij de sluiting van jeugdzorghuis» (https://oss.sp.nl/nieuws/2020/01/vragen-bij-de-sluiting-van-jeugdzorghuis).

X Noot
2

Brabants Dagblad, 26 juli 2019, «Jeugdzorg: «Geen bedden sluiten zonder alternatieve opvang»« (https://www.bd.nl/brabant/jeugdzorg-geen-bedden-sluiten-zonder-alternatieve-opvang~aad37d98/?referrer=https://www.google.nl/).


Gerelateerd

De sluiting van residentiële bedden bij Oosterpoort

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het tekort aan bedden bij de kinderafdeling van het AmsterdamUMC

De sluiting van een Pro Persona locatie in Ede

De sluiting van een Pro Persona locatie in Ede

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het voornemen van de Nationale Politie tot sluiting van de arrestantencomplexen van de politiebureaus van Deventer, Doetinchem, Ede en Tiel

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl