Tweedemonitor / Kamervraag / Het onderzoekverloop naar de dood van Dascha GraafsmaHet onderzoekverloop naar de dood van Dascha Graafsma

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z00404

Vragen van de leden Van den Berge (GroenLinks), Van Nispen (SP), Kuiken (PvdA) en Van der Graaf (ChristenUnie) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming over het onderzoekverloop naar de dood van Dascha Graafsma (ingezonden 15 januari 2020).

Vraag 1

Kunt u, in algemene zin, een beeld schetsen hoe de second opinion naar de doodsoorzaak van Dascha Graafsma is vormgegeven?

Vraag 2

Hoe wordt in de praktijk voorkomen dat de stelling dat de eerdere vaststellingen rond de dood van Dascha onvolkomenheden bevatte, maar geen aanleiding geeft te twijfelen aan de eindconclusies het huidige onderzoek beïnvloedt?1

Vraag 3

Geven de ervaringen in de onderzoeken die tot nu toe zijn gedaan en de bevindingen van de kring rond Dascha aanleiding voor maatregelen ten aanzien van de wet- en regelgeving, de toepassing van de onderzoekskaders en/of de wijze waarop nabestaanden worden betrokken in het onderzoek?

Vraag 4

Zijn u de klachten en wensen van de nabestaanden van Dascha bekend? Zo ja, herkent u zich in hun gevoel dat de structuur van het proces en de organisatie(cultuur) de werkwijze in de communicatie bemoeilijkt en hindernissen opwerpt om nieuwe feiten en omstandigheden in het onderzoek met elkaar te delen? Zo ja, bent u bereid maatregelen te nemen om de waarheidsvinding in dit soort onderzoeken verder te versterken en welke maatregelen neemt u zich precies voor?


X Noot
1

«Nieuw onderzoek naar doodsoorzaak Dascha Graafsma», RTLnieuws.nl 6 augustus 2019, https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4805146/dascha-graafsma-onderzoek-doodsoorzaak-dood-zelfdoding-zelfmoord


Gerelateerd

Het onderzoekverloop naar de dood van Dascha Graafsma

Het bericht ‘Vader van omgekomen Dascha start petitie voor camerabeelden'

De verstikkingsdood van 1200 varkens nadat de ventilatie in hun volautomatische stal uitviel

De dood van een Nederlands echtpaar in de Caribische zee

De hoge sterfte en mishandeling van kalfjes die geboren worden in de melkveehouderij

Het bericht 'Bahrein brengt drie terrorisme-verdachten ter dood'

Het bericht ‘Omstreden jacht met bijna 80 man levert op: één dood zwijn’ en over het ‘Verslag bewegingsjacht 5 januari 2019 Wildbeheereenheid Zuid-Oost Twente’

Het bericht ‘Jaar na dood Khashoggi: zaken doen met de kroonprins kan weer’

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl