Tweedemonitor / Kamervraag / Tekortkomingen van KustwachthelikoptersTekortkomingen van Kustwachthelikopters

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z00399

Vragen van de leden Van den Berg en Amhaouch (beiden CDA) aan de Ministers voor Medische Zorg en van Infrastructuur en Waterstaat over tekortkomingen van Kustwachthelikopters (ingezonden 15 januari 2020).

Vraag 1

Klopt het dat er een rapport over de Nederlandse Kustwachthelikopters is opgesteld door veiligheidsdeskundigen van KLM, Schiphol en het kenniscentrum Nederlands Lucht- en Ruimtevaart Centrum (NLR)? Zo ja, wanneer wordt dat rapport naar de Kamer gestuurd?1

Vraag 2

Klopt het dat de Kustwachthelikopters te krap zijn om de werkzaamheden voor patiënten uit te voeren? Zo ja, wat gaat daaraan gebeuren en binnen welke termijn?

Vraag 3

Klopt het dat verpleegkundigen zich zorgen maken over hun veiligheid, omdat ze geen helm aangeleverd krijgen en zij zich aan boord niet altijd goed kunnen vastmaken en dat ook de brancard niet gezekerd kan worden? Zo ja, wat gaat daaraan gebeuren en op welke termijn?

Vraag 4

Klopt het dat in 2016 de Onderzoeksraad voor Veiligheid al vaststelde dat er tekortkomingen waren? Zo ja, wat waren deze tekortkomingen en waarom zijn er nog geen wijzigingen doorgevoerd? Gaat dit nu wel gebeuren? Zo ja, binnen welke termijn?

Vraag 5

Klopt het dat veel bemanningsleden uit verschillende Europese landen komen en niet altijd goed Engels spreken? Zo ja, wat gaat daaraan gebeuren en binnen welke termijn?

Vraag 6

Wat waren de redenen om in 2015 te kiezen voor uitvoering door het Vlaamse helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen (NHV)? Is er destijds op laagste prijs aanbesteed of op Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI)? Zo ja, wat waren de EMVI-eisen? Hoe waren de eisen ten aanzien van de veiligheid van patiënten en de veiligheid van medewerkers meegenomen?

Vraag 7

Welke autoriteit of instantie is verantwoordelijk voor een periodieke keuring van Kustwachthelikopters? Wanneer is een dergelijke keuring voor het laatst gebeurd? Wat was hiervan de eindconclusie?

Vraag 8

Hoe vaak moeten Kustwachthelikopters uitrukken om reddingsacties uit voeren? Kunt u hierbij cijfers over de laatste drie jaar geven?


X Noot
1

NRC, 6 januari 2020, «Veel mis met helikopters Kustwacht».

Indiener

Joba van den Berg (CDA)

Mustafa Amhaouch (CDA)


Gericht

Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD)

Bruno Bruins (VVD)


descriptionAccess ( 12923 )

Publicatiedatum
15 januari 2020Gerelateerd

Tekortkomingen van Kustwachthelikopters

Het bericht ‘Een ongeluk waar je niets van leert’

Het beleid van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bij inspecties bij thuiszorginstellingen

Het onder verscherpt toezicht plaatsen van Woonstichting Vooruitgang uit Sassenheim

Het bericht 'Stresstest voor banken moet veel effectiever'

Het functioneren van het gezagsregister

Witwaspraktijken van Europese banken

De één miljoen euro boete voor Rabobank vanwege gebrekkig witwastoezicht

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl