Tweedemonitor / Kamervraag / De uitspraak van SodM-topman dat omgekeerde bewijslast ook buiten Groningen moet geldenDe uitspraak van SodM-topman dat omgekeerde bewijslast ook buiten Groningen moet gelden

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z23958

2019Z23958

(ingezonden 3 december 2019)

Vragen van lid Beckerman (SP) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de uitspraak van SodM-topman dat omgekeerde bewijslast ook buiten Groningen moet gelden.

1

Bent u op de hoogte van de uitspraak van de Inspecteur-generaal der Mijnen op zaterdag 30 november 2019? 1) Wat is daarop uw reactie?

2

Waarom legt u het advies van uw toezichthouder, en de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) eerder dit jaar, naast u neer?

3

Bent u het met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) eens dat er rechtsongelijkheid bestaat tussen de omwonenden van het Groninger gasveld en omwonenden van andere gasboringlocaties en andere mijnbouwactiviteiten? Kunt u uw antwoord toelichten?

4

Wat overtuigt u ervan dat omgekeerde bewijslast niet goed is, terwijl gemeenten, experts en de toezichthouder niet achter u staan?

5

Waarom vindt u dat gedupeerden van schade in Groningen anders behandeld zouden moeten worden dan gedupeerden van mijnbouwactiviteiten elders in het land?

6

Waarom vindt u dat gedupeerden buiten het Groninger gasveld zelf moeten bewijzen dat hun schade het gevolg van mijnbouwactiviteiten is? Hoe kunnen ze dat bewijzen? Waarom zadelt u bewust mensen op met deze strijd tegen mijnbouwbedrijven?

7

Waarom stelt u veiligheid van omwonenden van mijnbouwlocaties niet voorop?

8

Bent u bereid het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) alsnog op te volgen en omgekeerde bewijslast in te voeren voor gedupeerden met mijnbouwschade?

1) NOS.nl, 30 november 2019, https://nos.nl/artikel/2312746-omgekeerde-bewijslast-ook-buiten-groningen.html


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De uitspraak van SodM-topman dat omgekeerde bewijslast ook buiten Groningen moet gelden

Het bericht ‘SodM legt last onder dwangsom op aan Akzo, Nedmag en Frisia’

Ok omgekeerde bewijslast mijnbouwschade in Drenthe

Het advies van het SODM inzake het winningsplan van Nedmag

De bonus voor de topman van Air France-KLM

De positie van de civiele rechter bij de mijnbouwschade in Groningen en de toegang tot het recht

Het toestaan van meer gaswinning dan SodM adviseert

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl